Kommun anklagas för att ha köpt tjänster olagligt

En skadeståndstvist kostade Varbergs kommun två miljoner kronor i advokatkostnader. Enligt Konkurrenskommissionen upprättades avtalet med den berörda advokatbyrån utan upphandling, vilket strider mot lagen. 

År 2010 stämde skolinspektionen Varbergs kommun. En elev i Varbergs kommun hade under flera år utsatts för kränkande behandling. Därför valde Skolinspektionen att år 2010 stämma Varbergs kommun. Tre år senare dömdes kommunen till att betala 50 000 kronor i skadestånd till eleven. Kommunens advokatkostnader uppgick vid det laget till över två miljoner kronor.

Konkurrenskommissionen anklagar nu kommunen för lagbrott för att ha köpt advokattjänsterna utan upphandling.

En preliminär bedömning i en utredning som Konkurrenskommissionen gjort visar att Varbergs kommun under flera år ska ha köpt in juridiska tjänster från en advokatfirma i Göteborg – utan att ha gjort någon upphandling. Kommunen har en lagstadgad skyldighet att upphandla tjänster för så höga belopp. Ändå tog kommunen aldrig in några konkurrerande anbud, enligt Konkurrenskommissionen.

Ett klart lagbrott, enligt Pär Cronhult, chefsjurist på Konkurrenskommissionen.

Beslutet att teckna avtal skulle enligt kommunens interna riktlinjer ha fattats av kommunstyrelsen. Men så har inte skett, enligt Konkurrenskommissionen.

Chefsjuristen Pär Cronhult är dock noga med att poängtera att det rör sig om en preliminär bedömning. Den har tillsänts kommunen som hade fram till igår på sig att yttra sig i ärendet, uppger tidningen.

Allt om Juridik har försökt nå Varberg kommun för en kommentar utan resultat.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Den som anser sig ha lidit ekonomisk skada på grund av resultatet av en offentlig upphandling kan föra talan om skadestånd mot den upphandlande myndigheten, i det här fallet Varbergs kommun, i allmän domstol (tingsrätten).

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*