24 januari, 2014

KO vill stoppa säljsamtal till mobiler

Konsumentombudsmannen, KO, kräver att Marknadsdomstolen förbjuder Energibolaget att ringa säljsamtal till mobiltelefoner. KO vill få fram en dom som blir vägledande för hela branschen.

Sedan flera år tillbaka är det god marknadsföringssed att inte ringa säljsamtal till mobiltelefoner, om det inte är till personer som tackat ja till det. Det regleras bland annat genom branschens egna etiska riktlinjer. Syftet är att konsumenter ska slippa bli störda av telefonförsäljare när man till exempel är på jobbet, sitter i bilen eller liknande situationer.

Men nu har branschorganisationerna Kontakta och Swedma signalerat att man genomfört ändringar i sina etiska riktlinjer vilket skulle göra det tillåtet att börja med telefonförsäljning även till mobiltelefoner från och med den första februari i år.

Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson har reagerat över planerna. Han menar att god sed på marknaden gäller och att det inte är något som man kan förändra över en natt.

– Det är och kommer fortsatt att vara otillåtet att ringa säljsamtal till mobiler även efter den första februari. Det är min bestämda uppfattning, säger han i ett pressmeddelande.

På Konsumentverket har man genom anmälningar sett att flera företag ringer säljsamtal till konsumenters mobiler. Ett av de företagen är Energibolaget i Sverige AB.

KO stämmer nu bolaget i Marknadsdomstolen, MD och kräver ett förbud för den här typen av telefonförsäljning.

Syftet är, enligt KO, att få fram en dom som slår fast att god marknadsföringssed gäller oberoende av om vissa aktörer i branschen ändrar sina riktlinjer.

– Jag har försökt påverka branschorganisationerna i den här frågan, men utan resultat. Nu återstår inget annat än att ta frågan till domstol, säger KO Gunnar Larsson i ett pressmeddelande.

– Jag vill få stopp på det här nu. Annars finns det risk att vi får se en flodvåg av säljsamtal till våra mobiltelefoner när som helst under dygnets alla timmar, fortsätter han.

KO yrkar i sin stämningsansökan på ett interimistiskt beslut från MD. Det vill säga att domstolen redan nu meddelar ett förbud som gäller fram till dess att man hunnit ta slutlig ställning i målet.

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

personNiklas Kristoffersson emailniklas.kristoffersson@blendow.se