Klartecken för TeliaSoneras förvärv – “kommer inte påtagligt hämma en effektiv konkurrens”

Efter att ha genomfört en fördjupad utredning har Konkurrensverket beslutat att lämna TeliaSoneras planerade förvärv av Zitius, Quadracom Networks, Quadracom Services, QMarket och Riksnet utan åtgärd. Det innebär att fibernätsaffären kan genomföras.

I mars år 2014 beslutade Konkurrensverket att genomföra en så kallad särskild undersökning av TeliaSoneras planerade förvärv av Zitius, Quadracom Networks, Quadracom Services, QMarket och Riksnet.

Under utredningen har Konkurrensverket bland annat inhämtat information från de samgående företagen, tjänsteleverantörer, nätägare, konkurrenter till parterna, olika intresse- och branschorganisationer samt Post- och Telestyrelsen (PTS).

Konkurrensverket har genomfört två kundundersökningar, en riktad mot offentliga nätägare och en mot privata nätägare. Konkurrensverket har även inhämtat upphandlingsunderlag för att analysera konkurrensen inom KO-segmentet, samt undersökt tjänsteleverantörers konkurrensförutsättningar hos olika kommunikationsoperatörer.

Undersökningen har nu avslutats och Konkurrensverket har gjort bedömningen att förvärvet “inte påtagligt kommer att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens”. Detta då TeliaSonera, enligt Konkurrensverket, även efter förvärvet kommer att möta konkurrens från både större nationella aktörer och kommunala kommunikationsoperatörer vid vissa regionala upphandlingar.

Konkurrensverket har därför beslutat att lämna förvärvet utan åtgärd.

Vad innebär detta i praktiken?

  • För att inte snedvrida konkurrensen finns det regler som hindrar företag från att få en för stor marknadsandel. TeliaSonera anses därmed inte ha en alltför dominerande ställning på marknaden, då hade förvärvet underkänts.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*