8 oktober, 2014

KKV vill klargöra krav vid offentlig upphandling

Konkurrensverket startar ett projekt för att klargöra vilka krav som kan ställas vid offentliga upphandlingar för att säkerställa goda arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden.

Det är inte tillåtet att ställa krav på att en leverantör ska vara kollektivavtalsansluten för att få lämna anbud i en offentlig upphandling. Det råder dock, enligt verket, oklarhet i vilken utsträckning i övrigt det går att säkerställa goda arbetsvillkor för de personer som är anställda av företag som levererar tjänster och byggentreprenader till det offentliga.

Konkurrensverket, som driver tillsynsärenden gentemot upphandlande myndigheter som ställer upp krav på kollektivavtalsanslutenhet i samband med offentlig upphandling, startar nu därför ett projekt.

– I första hand ska projektet utreda vilket utrymme som finns för upphandlande myndigheter att ställa krav som ligger i linje med de villkor som anges i olika svenska kollektivavtal och, där det är möjligt, erbjuda konkreta råd och riktlinjer för formulering, kontroll och uppföljning av krav i upphandlingar, säger Lisa Sennström, sakkunnig och ansvarig projektledare på Konkurrensverket, i ett pressmeddelande.

KKV:s målsättning med projektet är att nå en ökad klarhet kring det rättsliga utrymmet att ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar.

”I projektet kommer intressenter att bjudas in till ett samråd och en extern referensgrupp kommer att tillsättas. Avsikten är att kunna erbjuda tydliga, handfasta och applicerbara exempel på krav som kan ställas i samband med en offentlig upphandling i syfte att säkerställa goda arbetsvillkor”, skriver KKV i ett pressmeddelande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Projektet innebär att gällande lagstiftning ska reformeras, varför förändrade regler på området är att vänta.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se