17 augusti, 2014

KKV vill begränsa Swedbank

Konkurrensverket har tidigare motsatt sig Swedbanks köp av Svensk Fastighetsförmedling. Verket yrkar nu på att Swedbank ska förbjudas att använda affärsinformation som bolaget fått tillgång till genom Svensk Fastighetsförmedling under tiden affären prövas i domstol.  

Swedbank-koncernen äger idag Fastighetsbyrån och har köpt konkurrenten Svensk Fastighetsförmedling. Affären innebär att Swedbank får kontroll över landets två största kedjor för fastighetsmäklare.

I juni gick Konkurrensverket till domstol för att stoppa köpet av Svensk Fastighetsförmedling. Enligt verket skulle affären, om den gick igenom, hämma konkurrensen på ett stort antal lokala marknader och försämra situationen för fastighetsmäklarnas kunder.

Nu yrkar Konkurrensverket att Swedbank, under tiden domstolsprövningen av affären pågår, ska förbjudas att använda hemlig affärsinformation som företaget får tillgång till genom sina styrelseledamöter i Svensk Fastighetsförmedling.

Sedan i mars gäller redan ett tillfälligt stopp vid vite om 20 miljoner kronor mot att Swedbank utövar sitt extra inflytande via Svensk Fastighetsförmedling i webbplatsen Hemnet där många bostäder annonseras.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Huruvida Swedbank åläggs ett förbud att använda hemlig affärsinformation eller inte har ingen påverkan på om förvärvet av Svensk Fastighetsförmedling senare godkänns eller inte.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se