15 oktober, 2014

KKV genomförde ”gryningsräder” hos avfallsbranschen

Hos Konkurrensverket pågår just nu en utredning kring företag inom miljö- och avfallsbranschen och om dessa har överträtt konkurrensreglerna. Som ett led i utredningsarbetet har oanmälda besök, så kallade gryningsräder, gjorts hos företag i branschen.

När Konkurrensverket gör bedömningen att det inte finns några andra, mindre ingripande sätt att få tag på den information som behövs i en utredning ansöker verket hos Stockholms tingsrätt om att få göra en gryningsräd.

Om domstolen ger sitt tillstånd har Konkurrensverkets personal rätt att göra ett oanmält besök för att granska och kopiera bokföring och andra affärshandlingar.

Dessa oanmälda besök är ett led i att söka bevis som kan stärka misstankar om att ett företag inte följer konkurrensreglerna. Inspektionerna innebär alltså inte ett ställningstagande till att det ska ha förekommit överträdelser av konkurrensreglerna, utan besöken har gjorts för att klarlägga om så har varit fallet.

Det insamlade materialet kommer att analyseras och den fortsatta utredningen får visa om någon lagöverträdelse har förekommit, uppger Konkurrensverket.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se