10 juli, 2014

KKV vill stoppa köp av Svensk Fastighetsförmedling

Konkurrensverket vill stoppa Swedbank Franchises köp av Svensk Fastighetsförmedling. Enligt Konkurrensverket skulle sammanslagningen av dessa två aktörer påtagligt hämma konkurrensen på ett stort antal lokala marknader, vilket skulle försämra situationen för fastighetsmäklarnas kunder.

Köpet av Svensk Fastighetsförmedling skulle ge Swedbank Franchise AB, som ägs av Swedbank, kontroll över landets två största kedjor för fastighetsmäklare. De två mäklarkedjorna Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling skulle tillsammans få cirka 40 procent av förmedlingsuppdragen i Sverige om affären genomförs.

Den tredje största aktören idag är Länsförsäkringar med cirka 10 procent av uppdragen. Koncentrationen skulle bli mycket hög och konkurrensproblemen stora i ett stort antal kommuner runt om i landet.

– En så stark koncentration vore mycket olycklig för konkurrensen, och därmed för kunderna, på många orter i Sverige. Därför går vi nu till domstol för att få ett förbud mot affären, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

I omkring 80 procent av landets kommuner har Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling en sådan stark ställning att sammanslagningen skulle orsaka konkurrensproblem.

– När de två i särklass största aktörerna på mäklarmarknaden går ihop så ser vi problem, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

– Det leder till negativa effekter för bostadssäljare och köpare. Därför vill vi att Stockholms tingsrätt sätter stopp för affären.

Konkurrensverket framhåller också att det inflytande som Swedbank Franchise skulle få över marknaden för webbplatser för bostadssöktjänster, där Hemnet är den dominerande aktören, skulle riskera att påtagligt hämma konkurrensen på marknaden.

Konkurrensverket lämnar nu in en stämningsansökan mot Swedbank Franchise och kräver att Stockholms tingsrätt förbjuder affären. Kravet är förenat med ett vite på 250 miljoner kronor som kan dömas ut om förbudet inte följs.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om Swedbank väljer att gå vidare med affären riskerar de att behöva betala 250 miljonor kronor i vite, förutsatt att affären verkligen påtagligen skulle hämna konkurrensen.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se