17 april, 2014

KKV förlorar mot Strömstad kommun

Stockholms tingsrätt ger Strömstads kommun rätt i en tvist mot Konkurrensverket, KKV. Detta innebär att kommunen får fortsätta driva gym och spa i Strömstad Badanstalt. Det rapporterar Bohusläningen.  

Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget. Kommunen får däremot inte konkurrera med privata företag. Vad som är konkurrens och vad som är tillhandahållande av allmännyttiga tjänster är alltid en bedömningsfråga i det individuella fallet, och kan ibland vara svårt att avgöra.

I november år 2012 stämde Konkurrensverket Strömstads kommun och krävde att kommunen skulle förbjudas att driva gym- och spaverksamheter i Strömstad Badanstalt. Detta eftersom man ansåg att hyressubventioner och rabatt för kommunanställda snedvrider konkurrensen och missgynnar privata aktörer på marknaden.

Stockholms tingsrätt håller dock inte med utan ger nu kommunen rätt.

I betonar tingsrätten att det inte kan påstås att Badanstaltens träningsverksamhet på något sätt skulle snedvrida eller hindra en effektiv konkurrens, med tanke på hur träningsmöjligheter i Strömstad utvecklats de senaste åren. Rätten menar snarare att det är precis tvärtom.

Rätten konstaterar också, enligt Bohusläningen, att gymmet ingår i badhuset och är en liten del av ytan och verksamheten. Dessutom ligger träningsverksamheten i överblivna utrymmen som inte kan användas för sim och bad och som gör nytta som ett komplement till friskvården.

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom är missnöjd med domen.

– Jag tycker domstolens slutsats är förvånande, säger han i en kommentar och fortsätter:

– Vi kommer att överklaga domen till Marknadsdomstolen. Att en kommun som bedriver icke-kompetensenlig verksamhet, har otillbörliga konkurrensfördelar och en stark marknadsställning ändå frias av tingsrätten sänder mycket svårtolkade signaler till Sveriges kommuner. Därför är det viktigt att ärendet överprövas i Marknadsdomstolen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Du som är medlem i en kommun och missnöjd med beslut som kommunen tar har möjlighet att få lagligheten av dessa beslut prövade genom kommunalbesvär inom tre veckor efter dess att beslutet fattades.

 

Foto: TT, Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Anna Persson/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se