HD: Kronofogden måste tänka mer på barnen

Högsta domstolen har beslutat att ändra Kronofogdemyndighetens praxis att inte ta hänsyn till att den som utmäts kan ha kostnader för umgänge med sina barn vid löneutmätning.

När Kronofogdemyndigheten ska bestämma hur mycket av en gäldenärs lön som kan utmätas för att täcka skulder har myndigheten hittills utgått från ett schablonbelopp som anses omfatta alla vanliga levnadskostnader.

Om en gäldenär har barn påverkar det schablonbeloppets storlek utifrån om barnen bor varaktigt hos gäldenären. Det gäller också om barnen bor växelvis hos gäldenären.

Tidigare ifrågasatts
Enligt Kronofogdemyndighetens riktlinjer brukar hänsyn däremot inte tas till att gäldenären kan ha kostnader för ett återkommande umgänge med sina barn.

Det har i olika sammanhang ifrågasatts om den ordningen i tillräcklig utsträckning tillgodoser behovet av socialt skydd för gäldenären och dennes familj. Det har också påpekats att den kan leda till att föräldern inte har råd att umgås med sina barn.

HD ändrar praxis
Högsta domstolens avgörande gäller en gäldenär som har tre barn som vistas hos honom ungefär tio dagar per månad. När Kronofogdemyndigheten beslutade att någon hänsyn inte skulle tas till kostnader för umgänget med barnen överklagade gäldenären beslutet.

I Högsta domstolens avgörande framhålls att även barn som inte bor varaktigt hos gäldenären hör till dennes familj. Vid löneutmätning hos en gäldenär finns det därför anledning att ta hänsyn till kostnader för umgänget med ett schablonmässigt bestämt belopp som är beroende av omfattningen av umgänget.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Kronofogden kan utmäta, dvs ta, lön från den som är skuldsatt i syfte att betala den skuldsattes borgenärer. Kronofogden har dock en rad riktlinjer, både i utsökningsbalken, men också i praxis, kring hur utmätning ska ske och vad som får tas. Det är exempelvis i regel inte möjligt att utmäta en bostad om utmätningen också riskerar att påverka övrig familj – i synnerhet om det finns barn. HDs nya avgörande innebär att Kronofogden är tvungen att skruva lite på sin praxis gällande löneutmätning.

 

Foto: Hasse Holmberg / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Nils.

Ebba Wigerström/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*