11 mars, 2015

Nytt regel försvårar kapning av ekonomiska föreningar

Regeringen har beslutat att ändra förordningen om ekonomisk föreningar. Syftet med ändringarna är att minska den ekonomiska brottslighet som kan uppkomma med felaktiga registreringar.

Det har under de senaste åren uppkommit allt fler fall där personer förs in i registret på felaktiga grunder. Detta upptäcks ofta, men risken är stor att den som har haft möjlighet att agera i föreningens namn redan har hunnit tömma bankkonton eller gjort annat som skadat föreningens namn.

Nytt i förordningen är ett system för att uppmärksamma företrädare för bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar på att en registreringsåtgärd har skett. Den som då är registrerad för föreningen i föreningsregistret kommer få en underrättelse om den nya registreringen.

– Den ändring i förordningen om ekonomiska föreningar som regeringen fattat beslut om är en enkel och effektiv åtgärd för att försvåra för den som på falska grunder försöker att få kontroll över en bostadsrättsförening eller annan ekonomisk förening, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Personer som ”kapar” bostadsrättsföreningar har ofta för avsikt att begå ekonomisk brottslighet. Beslutet kommer försvåra detta och förhoppningsvis ha en brottsförebyggande effekt.

Vad innebär detta i praktiken?

  • I och med detta tillägg hoppas regeringen att den ekonomiska brottsligheten ska minska.

 

Foto: Hasse Holmberg / TT

Ebba Wigerström/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87