Kan inte säga upp gymkedjas lokal trots oljud

Tingsrätten har kommit fram till att bostadshyresgäster har blivit utsatta av störningar från den gymkedja som hyrt en lokal i huset. Störningarna har dock haft sin grund i aktiviteter som typiskt sett förekommer i en gymverksamhet. Gymkedjan behöver därför inte lämna lokalen.

En gymkedja träffade år 2014 ett tioårigt hyresavtal med en hyresvärd. Hyresavtalet avsåg en lokal som fanns i en byggnad där det även fanns bostadshyresgäster. Sedan år 2016 har det inkommit klagomål om oljud från flera av bostadshyresgästerna. Klagomålen har rört sig bl.a. om höga ljud såsom dunsar och smällar. I juni 2020 sade hyresvärden upp hyresavtalet och hävdade att lokalen var förverkad. Gymkedjan motsatte sig detta och målet kom till tingsrätten.

Tingsrätten förklarade inledningsvis följande. En hyresgäst ska se till att de som bor i omgivningen inte blir utsatta för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör vara tillåtna. Detta gäller även för en lokalhyresgäst. Vid bedömningen av vilka krav som kan ställas på en lokalhyresgäst måste hänsyn även tas till det ändamål som lägenheten har upplåtits för.

Gällande det nu aktuella målet konstaterade tingsrätten att ljudmätningar från några av bostadslägenheterna visar att det förekommer ljud som överskrider Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Flera bostadshyresgäster har dessutom vittnat i domstolen och berättat om störningar. Tingsrätten fann därför att de boende har blivit utsatta för störningar från gymkedjan. Tingsrätten uttalade dock vidare att lokalen har hyrts ut till gymkedjan för att användas som gymverksamhet. Utredningen i målet har visat att störningarna har sin grund i aktiviteter som typiskt sett förekommer i en gymverksamhet. Det finns inte någon begränsning av dessa aktiviteter i hyresavtalet. Tingsrätten kom på grund av detta fram till att de störningar som pågått inte har gått utöver den avtalade verksamheten.

Tingsrätten kom alltså fram till att gymkedjan endast agerat inom ramen för sitt hyresavtal. Hyresvärden har därmed inte visat att det förekommit sådana störningar som kan ligga till grund för ett förverkande av hyresavtalet. Gymkedjan behövde därför inte lämna lokalen.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Jessica Gow

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*