18 augusti, 2014

Kan ha fått i sig amfetamin av misstag

En 45-årig kvinna i Göteborg som dömts i tingsrätten för ringa narkotikabrott frias nu i hovrätten. Anledningen är att det inte kan uteslutas att kvinnan fått i sig narkotikan på annat sätt än genom uppsåtligt bruk.

Sommaren 2013 sprang en 45-årig kvinna runt i Göteborg utan skor och uppfattades som förvirrad, varför polis tillkallades.

Då kvinnan på grund av kraftig berusning och tecken på narkotikapåverkan inte kunde ta hand om sig själv omhändertogs hon med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer.

45-åringen kom senare att åtalas för narkotikabrott men nekade till anklagelserna. Hon hävdade att hon den aktuella dagen haft minnesluckor under flera timmar och därför inte hade någon aning om vilka personer hon träffat.

Hon uppgav vidare att hon inte använder droger och inte vet hur hon fått i sig amfetaminet.

Tingsrätten ansåg dock att det inte fanns någon annan rimlig förklaring till narkotikan i kroppen än att den intagits frivilligt. Kvinnan dömdes därför till 30 dagsböter om 50 kronor för ringa narkotikabrott.

Domen överklagades till hovrätten, som nu ogillar åtalet.

Eftersom ingen utredning lagts fram i målet och det inte framkommit uppgifter kring den aktuella dagen, bland annat var hon befunnit sig och vilka hon träffat, anser hovrätten att det inte kan uteslutas att 45-åringen fått i sig narkotikan på annat sätt än genom uppsåtligt bruk.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Juridik handlar ofta mer om att få rätt än att ha rätt. Kvinnan i fallet frias då åklagaren inte framlagt tillräcklig bevisning för att bryta presumtionen om att den tilltalade är oskyldig tills motsatsen bevisats.

 

Foto: TT

Matilda Köves/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se