Kan elbolag helt plötsligt säga upp bundna elavtal?

Efter rusande elpriser överväger nu, enligt uppgifter i media, flera elbolag att säga upp elavtal med fast pris. Kan dessa avtal sägas upp med hänvisning till force majeure? I en intervju hos Blendow Lexnova med Christina Ramberg, professor i civilrätt, beskrivs rättsläget.

I en så kallad force majeure-klausul kan det till exempel stå ”Hinder mot avtalets fullgörande… Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över…”. Ramberg förklarar att elbolagen har åtagit sig att sälja och leverera el. Det finns inget hinder för elbolagen att sälja elen, även om de kan gå med förlust. Ett hinder skulle kunna tänkas vara att en stor elledning rasar ner eller blir bombad. I sådana fall går det inte att leverera el till konsumenter.

Det inte är konsumentens ansvar om elbolagen har gjort en dålig affär eller kanske till och med går i konkurs på grund av de höga elpriserna. Det är inget exceptionellt att ett företag går i konkurs till följd av dåliga affärer.

Ramberg menar att ett elavtal med fast pris inte heller kan jämkas för att det skulle vara oskäligt med hänvisning till avtalslagen. Detta för att ett elavtal med fast pris till sin natur innebär att elbolagen har att räkna med den risken.

För avtal mellan elbolag och företag kan det finnas andra klausuler att se efter, till exempel en omförhandlingsklausul som kan innebära en rättighet och skyldighet att omförhandla priset om kostnaden stiger till en viss gräns. Gränsen ska i så fall vara angiven i klausulen. Det är vanligt att det står angivet i omförhandlingsklausulen att avtalet ska sägas upp om parterna inte kommer överens vid omförhandling.

___________________________________

Författare: Hanna Frestro, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*