Kammarrätten anser att Tillväxtverkets beslut om korttidsstöd är felaktigt

Tillväxtverket nekade preliminärt stöd för korttidsarbete för ett bolag då Tillväxtverket ansåg att bolaget inte hade uppfyllt lagkraven med utgångspunkt i bestämmelserna om jämförelsemånad. Enligt förvaltningsrätten finns inte stöd i lag för Tillväxtverkets bedömningar, något som kammarrätten håller med om.

Ett bolag nekades av Tillväxtverket preliminärt stöd för korttidsarbete avseende stödmånaderna juni-september 2020. Skälet var att den månadslönen som bolaget uppgav översteg deklarerade arbetsgivaravgifter under den aktuella jämförelsemånaden, som enligt Tillväxtverket varit mars. Tillväxtverket angav också att löneutbetalningar för två av de anställda i bolaget påbörjats en respektive två månader före stödmånaden och att detta är för kort tid för att lönen ska anses vara regelmässig.

Av lagen om stöd vid korttidsarbete framgår att preliminärt stöd endast får lämnas för arbetstagare som varit anställa hos arbetsgivaren under hela eller delar av jämförelsemånaden samt för vilka arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter under stödmånaden. Av lagen framgår även att jämförelsemånad är den kalendermånad som infaller tre månader före den månad då Tillväxtverket tog sitt beslut.

Förvaltningsrätten konstaterar att Tillväxtverket fattade sitt beslut i oktober 2020. Av den anledningen är den korrekta jämförelsemånaden juli, inte mars. Enligt förvaltningsrätten kan det alltså inte ställas krav på att bolaget ska ha betalat arbetsgivaravgifter för månader tidigare än jämförelsemånaden.

För att kunna betala ut stöd krävs också att ordinarie lön fastställs. Det är den regelmässigt utgående kontanta lönen som arbetstagaren skulle haft under stödmånaden om denna inte deltagit i korttidsarbete. Förvaltningsrätten anser att det saknas stöd i lagstiftningen att ställa krav på månatliga löneutbetalningar före jämförelsemånaden som Tillväxtverket har gjort.

Tillväxtverket har utgått från en felaktig jämförelsemånad i sitt beslut. På grund av att det saknas lagstöd för Tillväxtverkets krav anser förvaltningsrätten att det saknas förutsättningar för Tillväxtverket att avslå bolagets ansökan. Kammarrätten gör i fallet samma bedömning som förvaltningsrätten och Tillväxtverket måste göra bedömningen på nytt

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Hasse Holmberg / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*