Kameraövervakning tillåts efter sexuella ofredanden på badhus

Efter fall av sexuella ofredanden i bubbelpoolerna på Eriksdalsbadet i Stockholm ansökte Idrottsförvaltningen om tillstånd till kameraövervakning. Länsstyrelsen beviljade ansökan, ett beslut som Datainspektionen sedan överklagade till Förvaltningsrätten eftersom myndigheten ansåg att kameraövervakningen var integritetskränkande. Förvaltningsrätten bedömde att övervakningen var tillåten, men inte inspelning, något Kammarrätten nu håller med om.

Länsstyrelsen i Stockholm beviljade i ett beslut den 28 juni år 2016 tillstånd för Idrottsförvaltningen att utöka kameraövervakningen på Eriksdalsbadet. Bland annat godkändes kameror monterade över badhusets bubbelpooler. Grunden till beslutet uppgavs delvis vara att antalet ofredanden och sexuella ofredanden mer än fyrdubblats mellan åren 2012 och 2015. 

Datainspektion överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. Myndigheten menade att bubbelpoolerna är platser som besöks av allmänheten i rekreationssyfte, där personer uppehåller sig en längre tid och är ”lättklädda”, och att integritetsintresset därför är betydande. Stockholms stad, som företrädde Idrottsförvaltningen i domstolen, hävdade å sin sida att kameraövervakningen är en nödvändig säkerhetsåtgärd för att förebygga, avslöja och utreda de brott som begås. 

Övervaka – men inte spela in
Förvaltningsrätten beaktade den statistik som Stockholms Stad presenterat för att visa i vilken utsträckning bubbelpoolerna är brottsutsatta. Där framgick bland annat att Polismyndigheten fått in en anmälan under 2016 fram till augusti, fem anmälningar under 2015 och en anmälan 2014 om sexuellt ofredande som skett i någon av bubbelpoolerna.

Förvaltningsrätten framhöll att de brott som begåtts är allvarliga i sitt slag, särskilt eftersom att det i tre av de anmälda fallen gällt barn under 15 år. Dessutom, menade domstolen, är de som utsätts för kameraövervakningen även de som riskerar att drabbas av den brottslighet som övervakningen syftar att motverka. Detta innebär att integritetsintresset väger mindre starkt. Sammanfattningsvis ansågs visat att bubbelpoolerna är så brottsutsatta att övervakningsintresset övervägde den enskildes intresse att inte bli övervakad. Dock ansågs inte visat att övervakningsintresset var så starkt att bildinspelning ska tillåtas.

Stockholms stad överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten och yrkade att få rätt till inspelning, inte bara övervakning. Kammarrätten gör dock samma bedömning som den längre instansen – kameraövervakning kan tillåtas, men inspelning är alltför integritetskränkande. Det återstår att se om saken nu kommer att överklagas till Hösta förvaltningsdomstolen.

Vad innebär detta i praktiken?
• Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid bedömningen av intresset av kameraövervakning ska det särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål. Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli övervakad ska det särskilt beaktas hur övervakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet används och vilket område som ska övervakas. Detta framgår av 9 § kameraövervakningslagen.

Kammarrätten i Stockholm, Mål nr 1036-17

Foto: Jurek Holzer/TT

Bianca Rönngren

bianca.ronngren@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*