22 maj, 2014

Lämnade ut hundratals kreditupplysningar

Ett företag har lämnat ut hundratals kreditupplysningar till en förening som skulle använda uppgifterna till en journalistisk granskning. En sådan granskning utgör inte ett legitimt behov för att få tillgång till uppgifterna, anser Datainspektionen – som nu kräver att företaget ser över rutinerna.

– Vår granskning visar att kreditupplysningsföretaget inte haft tillräckliga rutiner för att kontrollera att det finns ett legitimt behov hos den som begär en kreditupplysning, säger Datainspektionens jurist Henriette Wejdmark.

Datainspektionen har tagit emot ett hundratal klagomål om att ett kreditupplysningsföretag lämnat ut upplysningar om personer utan att mottagaren haft ett så kallat legitimt behov.

Föreningen som beställt kreditupplysningarna skulle använda dem som underlag i en journalistisk granskning.

Enligt reglerna i kreditupplysningslagen ska den som begär en kreditupplysning ha ett legitimt behov av upplysningen – till exempel att man ska låna ut pengar, sälja på kredit eller hyra ut en lägenhet till personen.

Journalistiskt ändamål räknas inte som ett legitimt behov i kreditupplysningslagens mening.

Datainspektionen förelägger därför bolaget att se till att genomföra de kontroller som kreditupplysningslagen kräver innan upplysningar lämnas ut.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Vad som är ett legitimt behov av upplysningar är alltid i viss mån en bedömning i det individuella fallet.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se