JO kritisk till olaglig kroppsvisitation på häkte

En manlig vårdare på häktet i Göteborg kroppsvisiterade en kvinnlig intagen – dessutom med andra män närvarande. Chefs-JO (den högsta justitieombudsmannen) Elisabet Fura kritiserar nu häktet eftersom kroppsvisitationen stred mot lagen.

Vårdaren utförde kroppsvisitationen i närvaro av andra manliga vårdare. Kvinnan uppfattade detta som integritetskränkande och lagstridigt och anmälde häktet till JO.

Som svar på kvinnans anmälan förklarar Häktet Göteborg att det visserligen är en ”känslig” åtgärd när en man visiterar en kvinna – men att det finns stöd i lagen.

”I detta fall har X (kvinnan) underkastats en kroppsvisitation enligt 4 kap. 4 § häkteslagen. En sådan kroppsvisitation får utföras eller bevittnas av någon av motsatt kön.”

Detta innebär något förenklat: En kroppsvisitation är en kränkande åtgärd mot en individ, det krävs därför lagstöd för att polis, häktespersonal eller andra myndighetspersoner ska få göra en kroppsvisitation. I syfte att minska kränkningen för den som visiteras ska kroppsvisitation som utgångspunkt utföras av någon av samma kön.

Det finns dock situationer där det är av vikt att kroppsvisitation sker snabbt eller att det på annat sätt inte är möjligt att få tag i någon av samma kön får kroppsvisitation utföras av någon av motsatt kön. 

Undantaget inte tillämpligt
Enligt chefsJO var häktets grund för att frångå regeln om samma kön felaktig. Undantaget som häktet stödde sig på handlar enligt förarbetena till häkteslagen om hastigt uppkomna situationer där det inte finns kvinnlig personal tillgänglig och där säkerheten påkallar snabbhet.Men någon sådan situation förekom inte.

Chefs-JO konstaterar att Häktet Göteborg är ett av landets största med 250 platser.

”Ett stort antal intagna passerar in varje dag och häktet är skyldigt att genomföra kroppsvisitationer av samtliga dessa personer. Det är alltså fråga om en rutinmässig verksamhet som häktet har möjlighet att planera, och häktet har möjlighet att förutse behovet av kvinnliga vårdare som kan visitera kvinnliga intagna. Visitationen av X skedde alltså inte i en sådan hastigt uppkommen situation som 4 kap. 4 § häkteslagen avser.”

Flera personer bör inte närvara
Elisabet Fura anser i stället att kroppsvisiteringen gjordes med stöd av 4 kap. 3 § 2 häkteslagen. Manliga vårdare får inte visitera kvinnliga intagna med stöd av den bestämmelsen.

Häktet Göteborg får därför kritik. JO understryker dessutom åtgärdens integritetskränkande natur och skriver:

”Av den anledningen bör inte fler personer närvara än vad som är absolut nödvändigt i samband med en kroppsvisitation.”

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att bli kroppsvisiterad innebär en inskränkning i en individs mänskliga fri- och rättigheter, men det är en inskränkning som anses tillåten. För att den ska anses tillåten krävs dock tydligt lagstöd, att situationen och syftet med visitationen har legitima och godtagbara skäl och slutligen en allmän avvägning om någon mindre kränkande åtgärd kunnat vidtas. När mänskliga fri- och rättigheter ska begränsas gäller den så kallade proportionalitetsprincipen, som något förenklat innebär att ändamålen inte får helga medlen.

 

Foto: Rolf Höjer/TT

nils webb

Nils Ivars/Petter Danckwardt, DJ

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*