Jävig VD stämdes av bolaget – gav kompispris

En VD slöt ett underprisavtal med ett bolag där han själv var styrelseledamot. Bolaget stämde VD:n – och tingsrätten och hovrätten kom till helt skilda domslut.

Mellan april 2009 och juni 2012 var en man VD i ett fastighetsbolag. Utöver sitt VD-uppdrag i fastighetsbolaget var mannen involverad i ett IT-konsultbolag som både styrelseledamot och firmatecknare.

Gott så, kanske man kan tro. Men när fastighetsbolaget och IT-konsultbolaget skulle börja göra affärer uppstod en knivig juridisk situation.

I februari 2011 ingick mannen i egenskap av sin VD-roll i fastighetsbolaget ett hyresavtal med VD:n för IT-bolaget. Avtalet gällde en uthyrning av lokaler som fanns i en av fastighetsbolagets fastigheter. Enligt hyresavtalet skulle IT-konsultbolaget få hyra kontorslokalen för 3 000 kronor per månad de första 18 månaderna och därefter 4 000 kronor per månad.

I juni 2012 slutade mannen sin VD-tjänst. På bolagsstämman fördes följande rader till protokollet:

Stämman beslutade att bevilja styrelse ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. VD har avgått”.

Bolaget stämmer VD:n

Ett drygt halvår efter att mannen slutat sin VD-tjänst höll bolaget en extra bolagsstämma. Där beslutade man att väcka en skadeståndstalan mot den före detta VD:n. Anledningen till detta var att hyresavtalet med IT-bolaget innehöll en mycket förmånlig hyra, som var långt under marknadspriset. På så vis fick fastighetsbolaget genom avtalet förlorade intäkter – och på så vis en ekonomisk skada. Dessutom menade bolaget att VD:n varit jävig och därmed inte haft rätt att binda bolaget i det aktuella avtalet.

Det yrkade skadeståndet uppgick till 660 000 kronor och motsvarade den intäktförlust bolaget ansåg sig ha lidit.

Tingsrätten och hovrätten dömde olika

Mannen och IT-bolaget bestred skadeståndstalan och menade att mannen i samband med utträdet som VD i bolaget hade beviljats ansvarsfrihet samt att han i vart fall inte av vare sig uppsåt eller oaktsamhet hade orsakat någon skada.

Tingsrätten gick på fastighetsbolagets linje och förpliktade mannen och IT-konsultbolaget att solidariskt utge skadestånd. Enligt tingsrätten fanns det inga hinder mot att väcka talan mot mannen i och med att det inte stod klart att ansvarsfrihet hade beviljats för VD:n.

För att döma ut skadestånd krävdes dessutom att mannen på något sätt varit oaktsam. Det menade tingsrätten att mannen hade varit. Eftersom uthyrningen hade skett till underpris och mannen dessutom varit oaktsam genom att hyra ut lokalen till ett bolag som han själv företrädde, menade tingsrätten att skadeståndsskyldighet förelåg. Skadan beräknades uppgå till 150 000 kronor.

Domen överklagades till Svea hovrätt, som nu ändrar tingsrättens dom. Till skillnad från tingsrätten anser inte hovrätten att mannen varit oaktsam när han slöt avtalet i egenskap av sin VD-roll.

Det pågick nämligen renoveringar i fastigheten, vilket motiverat en lägre hyra. Hovrätten anser därför att mannen inte varit oaktsam i förhållande till den ekonomiska skada som uppkommit när han gått med på en så pass låg hyra.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När du sitter i en intressekonflikt – exempelvis genom att du sluter avtal mellan dig själv privat och ditt bolag, eller att du har uppdrag i två associationer som ska avtala med varandra finns det risk att du är jävig. I ett sådant läge kan din rätt att binda bolaget, föreningen (eller vad det nu är för rörelse) vara begränsad. Om ett avtal ändå sluts kan det i vissa fall klandras och ogiltigförklaras. I vissa fall står avtalet dock fast, men du kan bli personligt skadeståndsansvarig för eventuell skada för din huvudman.

 

Foto: Leif R Jansson/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*