Kostnadsfritt webbinarium den 9 juli & 11 juli📽️ Ny som chef - Ditt nya juridiska ansvar

Därför var det fel av GP att publicera bild från Ekeroths “järnrörsfilm”

Göteborgs-Posten publicerade en av sammanlagt fyra bilder från “järnrörsskandalen” i strid med upphovsrätten och ska nu ersätta SD-politikern som filmat händelsen. Det slår Göteborgs tingsrätt fast.

Bakgrunden till målet är det filmklipp som Kent Ekeroth (SD) spelade in 2010. Filmen visade hur ledande SD-politiker förolämpade fler personer och händelsen kom att kallas järnrörsskandalen. Delar av filmen publicerades av Expressen medan en redigerad version av filmen också publicerades på Youtube. Filmen på Youtube publicerades med Kent Ekeroths samtycke.

Göteborgs-Posten, GP, publicerade bilder både från ”Expressen-filmen” och ”Youtube-filmen”. Kent Ekeroth ville ha totalt 20 800 kronor i skadestånd och ersättning för utnyttjandet av bilderna. Göteborgs Posten, å andra sidan menade att yttrandefriheten skulle ha företräde framför eventuell upphovsrätt.

Filmen är inget “verk”
Domstolen slår fast att filmen eller fotona inte har skydd som ”verk” enligt upphovsrätten men att Kent Ekeroth ändå har rätt till sin egen upptagning av händelsen.

Domstolen skriver:

”Det har inte framkommit annat än att Filmen är en spontan upptagning av ett händelseförlopp. Den kan därför inte sägas vara något ”verk” i den mening som avses i 1 § URL (upphovsrättslagen, reds. anm). Något upphovsrättsligt skydd enligt denna bestämmelse har Filmen därför inte. De enskilda bilderna som är föremål för prövning i målet har inte heller sådan självständighet och originalitet som krävs för att dessa ska betraktas som fotografiska verk.”

”Även om något skydd inte finns enligt 1 § URL har den som har framställt en fotografisk bild en uteslutande rätt att framställa exemplar av bilderna och göra dem tillgängliga för allmänheten med stöd av 49 a § URL. Detta skydd gäller för alla fotografiskt framställda bilder oavsett om de utgörs av enskilda fotografier eller utgör en del av en film. Bilderna är såldes skyddade enligt denna bestämmelse.”

GP får rätt till de offentliggjorda bilderna
Eftersom Kent Ekeroth hade gått med på lägga filmen på Youtube anser tingsrätten att bilderna som kom från just den filmen är offentliggjorda. Eftersom tingsrätten också slår fast att bilderna visats i samband med en ”dagshändelse” så har Göteborgsposten haft rätt att publicera dem.

Men med en av bilderna från ”Expressen-filmen” gör tingsrätten en annan bedömning. Bilden anser domstolen aldrig blivit offentliggjord och det stred därför mot upphovsrätten att publicera den. Tidningen hänvisning till yttrandefriheten går inte hem hos domstolen.

”… Det finns emellertid inget stöd i lag eller praxis för att yttrandefriheten ska ha företräde framför upphovsrätten på ett sådant sätt, när prövningen avser frågan om huruvida ett intrång ska anses ha skett. Den publicering som skett av bilder som inte var offentliggjorda före publiceringen har därför skett i strid mot upphovsrättslagens bestämmelser.”

Kent Ekeroth får inte rätt till det skadestånd han begärt men domstolen dömer tidningen till att betala ”skälig ersättning” för de fyra bilderna som aldrig varit offentliggjorda av upphovsmannen själv. Beloppet bestäms till 3100 kronor.

Experten: Yttrandefrihet kan gå före upphovsrätt
Sanna Wolk, docent i upphovsrätt vid IMK, Uppsala universitet anser att domstolen gjort en balanserad bedömning men anser att domskälen ändå lämnar en del att önska.

– Man kan tolka domskälen som att yttrandefriheten aldrig har företräde framför upphovsrätten vilket den faktiskt kan ha. Enligt flera avgöranden från EU-domstolen ska upphovsrätten balanseras mot bl.a. yttrandefriheten, näringsfriheten och integritetsskyddet.

Hon anser också att domstolen aldrig behövt undersöka eventuella intrång i Kent Ekeroths ideella rättigheter eftersom filmerna varit publicerade på Youtube.

– Youtubes användarvillkor ger vidsträckta möjligheter att återanvända och bearbeta det material som användarna publicerar.

Domstolens bedömning att en av bilderna inte var offentliggjord kan diskuteras menar Sanna Wolk.

– Med tanke på att den oredigerade Expressen-filmen snabbt kom i omlopp på sociala medier finns det en stark indikation att filmen offentliggjorts av den som spelat in filmen. I denna del av målet finns starka skäl för domstolen att titta på bevislättnad för om ett alster anses vara offentliggjort eller inte.

 

Vad innebär detta i praktiken?

 • Upphovsrätt är ibland svårt att förutse – vad är skyddat och vad är inte skyddat? Egentligen går det inte att svara på en sådan fråga förrän det faktiskt avgjorts i domstol. Därför är det alltid bäst att ta det säkra före det osäkra – och aldrig utan tillåtelse publicera, sprida eller framställa literära eller konstnärliga verk som någon annan har skapat. Upphovsrättsbrott leder främst till skadestånd till upphovsmannen, men kan också ge straff, såsom böter och i vissa extrema fall fängelse.

 

Foto: Anders Wiklund/TT

Nils.

Nils Ivars/Jaqueline Balcer Bednarska

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium!
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium!
1
Tillfälle
2
Kontaktuppgifter
3
Välj ditt lösenord
Samtycke*
Har du redan ett konto hos oss? 
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap
Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*