9 maj, 2019

IT-leverantör får inte betalt på grund av tekniska problem med mjukvara

Bakgrund

Ett biltvättsföretag ville erbjuda kunderna smidigare betalningslösningar genom en mobilapplikation. Tvättföretaget kontaktade därför en IT-leverantör. IT-leverantören föreslog ett system som innefattade både hårdvara och mjukvara. Tvättföretaget betalade 122 500 kronor för detta, men när det visade sig att mjukvaran inte kommunicerade med hårdvaran vägrade tvättföretaget betala resterande belopp på 200 000 kr. IT-leverantören ansökte om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten på grund av att Tvättföretaget inte hade betalat det resterande beloppet. Tvättföretaget ansökte även i sin tur om betalningsföreläggande mot IT-leverantören för att få tillbaka det belopp som redan betalats.

Tingsrätten konstaterade att tidpunkten för betalning inte inträtt än

Saken hamnade i Kalmars tingsrätt. Tingsrätten menade att en objektiv tolkning av avtalet gav att den slutliga betalningen skulle ske först när systemet var igång. Eftersom systemet aldrig har fungerat, konstaterade tingsrätten att tidpunkten för den slutliga betalningen inte har inträffat än. Tvättföretaget kunde dock inte få tillbaka det som redan var betalt eftersom det inte var visat att avtalet var hävt av IT-företaget.

Hovrätten

IT-företaget överklagade och anförde att Tvättföretaget inte hade uppfyllt sin del av avtalet eftersom det inte hade installerat hårdvaran och kopplat upp den mot mjukvaran. Hovrätten ansåg att Tvättföretaget visat att de gjort vad de kunnat för att uppfylla sina avtalsförpliktelser, då de för att koppla hårdvaran mot ett fungerande nätverk använt erforderlig kabeldragning och anlitat extern hjälp för att utföra installationen.

Det förelåg inte någon teknisk utredning i målet och hovrätten konstaterar att parterna inte lyckats förklara varför hårdvaran inte kommunicerat med den mjukvara som IT-leverantören utvecklat. Hovrätten menade att det inte var bevisat att biltvättsföretaget brustit i sin medverkan att få systemet att fungera och att IT-leverantören av den anledningen inte hade rätt till betalning på grund av bristande medverkan från biltvättsföretaget.

___________________________________

Författare: Josefine Petersen, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: Göta Hovrätt, T 1425-18

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix / TT