Vi uppdaterar vår site för att ge er en bättre kundupplevelse. Vid eventuella fel, kontakta gärna vår support på info@alltomjuridik.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

Isras orsakade hjärnskakning

Ett fastighetsbolag ska betala företagsbot på 25 000 kronor efter att ett isras ledde till att två personer fick hjärnskakningar. Enligt tingsrätten borde ansvariga för fastighetsbolaget ha insett att det fanns en risk för isras och därför spärrat av trottoaren nedanför taket.

I början av år 2012 träffades två personer som promenerade läng en trottoar i Östersund av is- och snöras från ett fastighetstak, vilket bland annat ledde till att de drabbades av lättare hjärnskakningar.

En utredning av tingsrätten visade senare att taket inte hade skottats och att det saknats avspärrningar på trottoaren nedanför.

Tingsrätten påpekade att fastighetsskötaren haft det huvudsakliga ansvaret för att kontrollera och undanröja risk för ras. Visst ansvar har även ålegat den person som är den administrativt ansvarige för fastighetsbolagets verksamhet.

De ansvariga har den aktuella dagen inspekterat taket nedifrån vägen. Snödjupet har varit omkring 40 centimeter samtidigt som det varit töväder och avsmältning. Vidare har istappar bildats mycket snabbt på fastigheten. Mot denna bakgrund borde fastighetsskötaren enligt tingsrätten ha spärrat av trottoaren.

Inspektionen som gjorts genom att titta till taket nedifrån vägen kan enligt rätten inte anses tillräcklig. De ansvarigas underlåtenhet har orsakat kroppsskador som inte är ringa och föranleder straffansvar för vållande till kroppsskada.

Brottet har begåtts i utövandet av fastighetsbolagets näringsverksamhet och några fastställda rutiner för hur taket ska kontrolleras har inte funnits. Därmed har fastighetsbolaget inte gjort vad som skäligen kan krävas för att förebygga brott och ska betala företagsbot om 25 000 kronor. En företagsbot är en ekonomisk sanktion med straffande effekt – utan att räknas som ett straff – vid brott i näringsverksamhet. Något krav på att en enskild gärningsman åtalas eller ens identifieras finns inte.

Därutöver ska fastighetsbolaget betala cirka 12 000 kronor i skadestånd till målsägandena.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Som företagsledare bör du regelbundet utbilda dig i hur du ser varningssignaler och undviker juridiska snedsteg. En god idé är därför att besöka Allt om Juridik-dagen, som du kan läsa mer om här >>> 

 

Foto: Anette Karlsen / TT

Matilda Köves/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2023 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*