Inte förtal att Lexbase lämnar ut information

Två privatpersoner väckte enskilt åtal mot den ansvarige utgivaren för webbplatsen lexbase.se och yrkade att han skulle dömas för yttrandefrihetsbrottet förtal.

Webbplatsen lanserades 27-29 januari 2014, och då fanns samtliga brottmålsdomar från en viss tidpunkt inskannade och tillgängliga där. Webbplatsen stängdes ned efter två dagar, men återkom i april samma år och har sedan dess varit tillgänglig. På webbplatsen kunde man söka på privatpersonernas namn och se att de båda förekom i brottmål. Man kunde också få fram att en av personerna var dömd för grovt bedrägeri och få tillgång till brottsmålsdomen mot honom. Privatpersonerna menar att det inte varit försvarligt att publicera uppgifterna om dem. Förtalsbrottet skulle även anses som grovt eftersom det skett för egen vinning och eftersom uppgifterna fått omfattande spridning.

Då det handlar om ett yttrandefrihetsbrott har målet avgjorts med hjälp av en jury, som funnit att åtalet ska ogillas i dess helhet. Juryn menar att det inte är förtal att det angetts på webbplatsen att privatpersonerna är ”förekommande” i mål av typen ”B”, det vill säga brottmål. Detsamma gäller uppgiften om att en av privatpersonerna är dömd för grovt bedrägeri. Åtalet ogillas nu därför helt.

Sedan våren 2013 har Lexbase ett utgivningsbevis från Myndigheten för radio och tv.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När en webbplats har ett utgivningsbevis innebär det att innehållet på webbplatsen är grundlagsskyddat. Det innebär att det endast går att döma för brott som finns listade i yttrandefrihetsgrundlagen eller tryckfrihetsförordningen (den så kallade brottskatalogen).
  • Förtal är ett brott när någon utmålar en annan för att vara klandervärd eller brottslig i sitt levnadssätt. Man döms dock inte till ansvar om man har skälig grund för detta. I det här fallet handlar det endast om att samla information som ändå finns tillgänglig vid domstolarna runt om i Sverige. I och med detta kan det anses att utgivaren har skälig grund för utlämnandet av uppgiften.

 

Foto: TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*