2 juli, 2014

Inseminationsavgift inte diskriminering

Det var inte diskriminering när en kvinna som lever i ett samkönat par tvingades betala 3 000 kronor för att genomgå en inseminationsbehandling – en avgift som inte heterosexuella par behöver betala. Det konstaterar nu Linköpings tingsrätt i en dom.

Kvinnan och hennes partner hade vänt sig till sjukvården för att få hjälp med assisterad befruktning och fick då beskedet att en inseminationsbehandling skulle kosta dem 3 000 kronor.

Den avgiften behöver inte heterosexuella betala om mannen bedöms sakna möjlighet att producera befruktningsdugliga spermier, enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO.

– Eftersom kvinnans situation i övrigt överensstämmer med en kvinna i ett heterosexuellt förhållande är det enbart det faktum att det i det här fallet är ett samkönat par som gör att hon tvingades betala avgiften. Det anser jag är diskriminerande, sa diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i en kommentar i juni förra året.

Ärendet har gått till tingsrätten som nu konstaterar att landstinget har möjlighet att prioritera ner personer som inte är skadade och sjuka, och att det då är tillåtet att en högre avgift tas ut i dessa fall.

Martin Mörk, chef för DO:s processenhet, är missnöjd med domen.

– Jag kan konstatera att tingsrätten inte var enig i sin bedömning och eftersom det här rör sig om en principiellt viktig fråga kommer vi överklaga domen till hovrätten, säger Martin Mörk i en kommentar.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Domen kommer att överklagas och det återstår att se vad Hovrätten kommer att anse om ärendet.

 

Foto: Foto: P Prias / TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se