Insiderbrott kostar 80 000 kronor för högt uppsatt chef

En högt uppsatt ekonomichef för moderbolaget i en stor koncern har i hovrätten dömts för insiderbrott.

Koncernen, som bland annat säljer, utvecklar och installerar belysning och inredningskoncept till butikskedjor präglades under 2000-talet av kraftig tillväxt.

Ekonomichefen i moderbolaget var vid tiden för brottet upptagen på Finansinspektionens register över personer med insyn. I maj 2013 fick denne information om att det pågick diskussioner om att företaget eventuellt skulle förvärva ett annat företag, och att denna affär skulle skötas direkt av ägarna.

Kort därefter köpte ekonomichefen aktier i företaget för hundratusentals kronor. Även en bekant till honom gjorde stora aktieköp i företaget. Affären offentliggjordes den 22 augusti samma år.

Åklagaren väckte åtal mot honom och yrkade att han skulle dömas för insiderbrott. Ekonomichefen hävdade att han inte tagit del av någon insiderinformation.

Tingsrätten menade att den information ekonomichefen fått om det eventuella företagsförvärvet inte var så specifik att den kunde grunda ansvar för insiderbrott, och ogillade åtalet.

Hovrätten konstaterade att kursen på koncernens aktie efter att förvärvet gjorts offentligt steg med 7 kronor, samtidigt som börsens index steg med cirka en procent. Swedbank höjde även sin riktkurs för aktien till 120 kronor. De moment som ledde fram till förvärvet var alla förutsättningar för att ett avtal mellan parterna skulle komma till stånd.

Med detta som bakgrund fann hovrätten att de steg som togs i processen som ledde fram till företagsköpet och som ekonomichefen hade kännedom om tillsammans fick anses varit ägnade att väsentligt påverka priset på aktien. Mannen dömdes därför för insiderbrott till villkorlig dom förenat med 80 dagsböter om 1000 kronor.

Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd. Därmed står hovrättens dom fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Insiderbrott innebär att man med hjälp av information som inte är offentliggjord handlar på börsen, och på det sättet minskar egen förlust, eller gör en vinst.

 

Foto: TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*