Ingen skadeståndsskyldighet för kommun som inte kontrollerat byggfelsförsäkring

Ett nyinflyttat par upptäckte att deras nya hus var behäftat med byggnationsfel, att ingen byggfelsförsäkring tecknats och byggfirman var försatt i konkurs. Hovrätten konstaterar nu att det inte är kommunens ansvar.

Efter att ett par flyttat in sin nyinköpta fastighet visade det sig att huset var behäftat med byggnationsfel. När paret vände sig till byggfirman fick de beskedet att den försatts i konkurs. Det visade sig även att ingen byggfelsförsäkring tecknats för husbygget. På grund av det kunde paret inte få någon ersättning för felet.

Paret yrkade då vid tingsrätten att kommunen skulle förpliktigas att betala dem 250 000 kronor i skadestånd. Som grund anförde de att kommunen varit vårdslös i sin myndighetsutövning genom att inte förvissa sig om att en försäkring tecknats innan byggnationen påbörjades.

Tingsrätten har i en tidigare dom ansett att kommunen brustit allvarligt i sin handläggning, byggnadsarbeten får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring visats upp för byggnadsnämnden. Mot denna bakgrund förpliktades kommunen att betala 150 000 kronor till makarna samt stå deras rättegångskostnader.

Hovrätten konstaterar nu att byggherren har ansvaret för att byggnadsarbetet utförs enligt tillämpliga bestämmelser, föreskrifter och beslut och att byggherren ska se till att det finns en byggfelsförsäkring när en sådan krävs.

Hovrätten anser att kommunen fullgjort sitt ansvar bland annat genom att informera byggherrarna om kravet på byggfelsförsäkring och genom att kräva komplettering i form av försäkringsbesked.

Eftersom byggherren handlar i strid med lagen först när byggnadsarbetena påbörjas, trots att bevis om byggfelsförsäkring inte har uppvisats, får det enligt hovrätten betraktas som tveksamt om kommunen ens haft möjlighet att förelägga byggherren att i förväg ge in bevis om byggfelsförsäkring.

I vilket fall som helst kan inte ansvaret ha vilat på kommunen menar hovrätten – som nu ändrar tingsrättens dom.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Fallet visar på att du bör vara noggrann med att undersöka inte bara fastigheten du köper utan även fastighetens byggherre.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*