26 februari, 2014

Mamma vägrade lämna över sin dotter

Pappan till en liten flicka hade fått ensam vårdnad om sin dotter. Mamman vägrade dock att lämna över dottern och hävdade senare att hon befunnit sig i en nödsituation, eftersom hon var orolig för att pappan skulle klara av att ta hand om dottern. Hon fälls dock av hovrätten för egenmäktighet med barn.

Genom en dom från Södertörns tingsrätt hade en man, efter en lång och komplicerad vårdnadstvist, tillerkänts ensam vårdnad om sin idag är fyra år gamla dotter. Dotterns mamma skulle dock ha rätt till visst umgänge med dottern. Tingsrätten hade dessutom beslutat att dottern skulle hämtas av polisen för att överlämnas till mannen. Detta hade senare fastställts av både Svea hovrätt och Högsta domstolen.

Mannen vägrade dock att lämna ifrån sig dottern. Pappan tvingades till slut att anlita en privatdetektiv för att spåra henne. Kvinnan åtalades därefter för egenmäktighet med barn vid Södertörns tingsrätt.

Kvinnan har anfört att hon var orolig för att mannen skulle dricka alkohol på ett sätt som inte skulle vara bra för deras dotter. Hon menade sig ha handlat i nöd eller putativ nöd (inbillad nöd) och att hon därför inte skulle dömas till ansvar för brottet.

Tingsrätten konstaterar nu att de omständigheter som kvinnan åberopade har avhandlats redan i samband med vårdnadsmålet. Mot bakgrund av detta ansåg tingsrätten att kvinnan inte kunde anses ha handlat i nöd eller putativ nöd och hon dömdes därför för egenmäktighet med barn till 60 dagsböter à 100 kronor.

Domen överklagades till Svea hovrätt som nu instämmer i tingsrättens bedömning och endast ändrar dagsbotens storlek till 60 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är svårt att med framgång åberopa gamla omständigheter som grund för ansvarsfrihet.

 

Foto: TT

Therese Åkerlund/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se