Ingen marknadsstörningsavgift för otillbörlig marknadsföring i enstaka fall

Konsumentombudsmannen, KO, ansökte om stämning mot ett callcenterbolag som säljer telefonabonnemang efter att ha mottagit 22 anmälningar om från konsumenter. Anmälningarna rörde att information om syfte och avsändare inte har lämnats vid inledningen av samtalen samt att säljarna från callcenterföretaget förmedlat intrycket av att de ringer från eller samarbetar med konsumentens befintliga operatör.

Frågan prövades först av Patent-och marknadsdomstolen, PMD, som slog fast att utredningen enbart gav stöd för att marknadsföringen i två av fallen varit vilseledande, och därmed ålades callcenterbolaget förbud och åläggande, som förenades med vite, men beslutade att ingen marknadsföringsavgift skulle utdömas. 

PMD framhöll att överträdelserna visserligen har varit av ”relativt allvarlig art” och att det var försvårande att den otillbörliga marknadsföringen har riktat sig mot äldre konsumenter men att det saknades uppgifter om hur stor andel av anmälningarna som avsåg sådana överträdelser som skulle kunna ligga till grund för marknadsstörningsavgift. PMD valde därför att utgå från att överträdelserna har varit av ”begränsad varaktighet samt haft mycket begränsad omfattning och spridning”.

Domen överklagades till Patent-och marknadsöverdomstolen, PMÖD, som kom till samma slutsats och därmed slog fast att det inte var visat att den otillbörliga marknadsföringen haft någon större omfattning än de två samtalen och att det därmed inte var visat att bolaget medverkat till att störa marknaden på ett sådant sätt att marknadsstörningsavgift bör utdömas.

___________________________________

Författare: Josefine Petersen, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr:  PMT 11216-17 

Foto: Pontus Lundahl / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*