Ingen ersättning trots fel i vara – inte visat att avhjälpande krävts

Trots att folierade glasrutor anses felaktiga och reklamation gjorts i tid, får köparen ingen ersättning. Köparen har inte lyckats visa att de diskussioner som förts med säljaren i samband med reklamationen innehöll ett krav på avhjälpande.

Ett glasföretag blev som underleverantör anlitat för att leverera och montera skivor av folierat glas. Glasföretaget anlitade i sin tur ett foliemonteringsföretag för att producera det folierade glaset. När det visade sig att det på flera ställen var märken på glaset, blev glasföretaget tvunget att ersätta beställaren med drygt 600 000 kr.

För att få kompensation för ersättningen stämde glasföretaget foliemonteringsföretaget vid Solna tingsrätt. Anledningen till felen var enligt glasföretaget att glasen inför och under transport hade förpackats med så kallade korkdistanser. Foliemonteringsföretaget menade att det inte skulle ansvara för märkena på glasen, och påstod att glasföretaget hade förlorat sin rätt till ersättning eftersom det inte reklamerat och krävt avhjälpande i tid.

I frågan om det föreligger fel i de folierade glasen resonerar tingsrätten kring kraven som kan ställas på en varas förpackning. Om en vara inte är förpackad på det sätt som krävs för att bevara och skydda den, är den att anse som felaktig. Enligt domstolen står det klart att tryckmärkena på glasen uppkommit på grund av att de har förpackats med korkdistanser, likt glasföretaget hade påstått. Glasen är därför att anse som felaktiga.

När det kommer till ansvaret för felet är det enligt tingsrätten förvisso fallet att foliemonteringsföretaget hade förlitat sig på anvisningar från folietillverkaren om hur glasen skulle förpackas. Samtidigt hade foliemontören anlitats som expert på foliering av glas. Enligt tingsrätten saknas det därför betydelse att foliemonteringsföretaget “inte insett att det vedertagna sättet att lasta glas inte var lämpligt ifråga om glas belagda med den aktuella folien”.

För att kunna göras gällande måste ett fel i en vara reklameras inom skälig tid. I regel betyder detta några dagar, men i vissa fall kan det anses godtagbart med längre tid. Felet i glasskivorna är enligt domstolen komplext, och det tog tid att undersöka dess omfattning och att försöka åtgärda det. Upp till två veckor anses därför skäligt, vilket gör att glasföretaget anses ha reklamerat i tid.

Avgörande i fallet blir istället köplagens krav på att den som vill få ett fel avhjälpt framför detta i samband med reklamationen. Tingsrätten anser att det som utväxlats efter att felet upptäckts snarare framstår som en diskussion om möjligheten att märkena skulle försvinna. Det är enligt tingsrätten åtminstone inte visat att krav på avhjälpande framfördes. Som följd förlorar glasföretaget målet och får alltså inte rätt till skadestånd.

__________________________________

Författare: Tobias Adolfsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*