Ingen ersättning till nattklubb trots epidemiförsäkring

Ett företag som bedriver verksamhet inom restaurang och nattliv stängde ner sin verksamhet i mars 2020 till följd av pandemin. Företaget anmälde nedstängningen till sitt försäkringsbolag på grund av avbrott i verksamheten. Tingsrätten, liksom försäkringsbolaget, nekade företaget ersättning efter en tolkning av försäkringsvillkoren.

Ett företag inom restaurang och nattliv stängde ner delar av sin verksamhet i mars 2020 efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter att begränsa smittspridningen av covid-19. I april 2020 anmälde företaget avbrottet i verksamheten som ett försäkringsfall, eftersom försäkringsavtalet omfattade ett särskilt villkor om epidemiavbrott. Trots att företaget tecknat en epidemiavbrottsförsäkring nekade försäkringsbolaget ersättning.

Enligt försäkringsvillkoren lämnas ersättning för avbrott som uppkommer på grund av myndighets ingripande med stöd av smittskyddslagen eller livsmedelslagen. Försäkringen gäller vid myndighets ingripande på försäkringsstället, alltså den adress som anges i försäkringsbrevet. Med bakgrund av villkoren ansåg försäkringsbolaget att epidemiavbrottsförsäkringen specifikt och uteslutande tog sikte på situationer där en myndighet genom ett beslut har ingripit mot den försäkrades verksamhet på försäkringsstället. Försäkringsbolaget menade också att företaget inte tvingats stänga ner till följd av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, utan att det var ett aktivt val från företaget av ekonomiska skäl.

Enligt företaget är Folkhälsomyndighetens föreskrifter att bedöma som myndighets ingripande. Företaget hävdade att verksamheten tvingades till avbrott till följd av trängselförbudet samt att det inte krävs en total nedstängning för att det ska föreligga ett avbrott.

Tingsrätten prövade frågan om inskränkning av verksamheten utgör en försäkrad skadehändelse enligt epidemiavbrottsförsäkringen. Oenigheten mellan parterna grundade sig främst i innebörden av ”myndighets ingripande”. Enligt tingsrätten finns det ingen definition eller praxis som kan ge vägledning, utan tolkning får ske utifrån det enskilda fallet. Tingsrätten tolkade uttrycket i sammanhanget som det var skrivet i villkoret, vilket var ”myndighets ingripande på försäkringsstället”. En sådan skrivning talar för att det ska finnas ett beslut riktat specifikt mot en viss enskild näringsidkare. Av den anledningen nekade även tingsrätten företaget rätt till försäkringsersättning.

____________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Foto: Jessica Gow / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*