12 november, 2021

Ingen ersättning efter konkurrensklausul upphört

Konkurrensklausulen i ett anställningsavtal innebar ersättning till en f.d. anställd. Bolaget sa dock upp klausulen och slutade betala ersättning. Tingsrätten anser att bolaget har gjort rätt enligt villkoren i anställningsavtalet.

En anställd hos ett spelbolag sa upp sig och anställningen upphörde oktober 2020. Den anställde hade jobbat i bolaget i tre år och hade en senior roll. I hans anställningsavtal fanns en konkurrensklausul som bolaget och mannen är oense om. Konkurrensklausuler i anställningsavtal finns för att arbetsgivaren vill hindra f.d. anställda från att börja jobba hos konkurrenter eller driva konkurrerande verksamhet. Klausulen gäller oftast en begränsad tid efter att anställningen upphört.

Konkurrensklausulen i det aktuella fallet innebar att mannen skulle kompenseras för konkurrensförbudet i klausulen genom att få 60 procent av sin bruttolön under sex månader efter att uppsägningstiden löpt ut, alltså från oktober 2020 till mars 2021. I anställningsavtalet stod det att bolaget kunde säga upp konkurrensklausulen vilket innebär att bolagets ersättningsskyldighet också upphör. Bolaget utnyttjande denna rätt och konkurrensklausulen slutade att gälla i november 2020.

Mannen fick betalt av bolaget under oktober och november 2020, men inte därefter. Mannen ville däremot ha ersättning för alla sex månader. Detta för att han redan i september 2020 fick ett svar på mail att ersättningen ska utgå i sex månader. Tingsrätten gör dock bedömningen att även om mailet i september uppfattats som ett besked om konkurrensklausulens tillämpning så finns det inte något i anställningsavtalet som hindrade bolaget från att senare lämna ett nytt besked till mannen. Uppsägningen av konkurrensklausulen har skett korrekt enligt avtalet.

Enligt tingsrätten har mannen rätt till ersättning för de två månader som bolaget gått med på att betala, men inte för någon tid därefter.

_______________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX