Informerade inte om ångerfrist – ingen ersättning

I november 2013 visade ett inredningsbolag upp köksinredning i en demonstrationsvagn på Lidingö. Under visningen kom en av inredningsbolagets anställda överens med en besökande kvinna om att de skulle göra ett hembesök hos henne två dagar senare. Vid hembesöket beställde kvinnan köksinredning och garderober för 60 000 kronor som skulle levereras i mitten av januari 2014.

Den 14 januari skickade inredningsbolaget en faktura som förföll till betalning den 21 januari. Den 16 januari skickade kvinnan ett textmeddelande till inredningsbolaget där hon meddelade att hon ville avbeställa varorna.

Inredningsbolaget ansökte därefter om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten och efter kvinnans bestridande överlämnades målet till Stockholms tingsrätt. Kvinnan hävdade då att hon hade haft rätt att ångra köpet enligt distansavtalslagen, alternativt enligt konsumentköplagen, och därmed inte var skyldig att betala. Inredningsbolaget menade att distansavtalslagen inte var tillämplig samt att bolaget enligt konsumentköplagen hade rätt till ersättning för kostnader som uppstått i samband med avbeställningen.

Tingsrätten gick på inredningsbolagets linje och konstaterade att distansavtalslagen inte var tillämplig i målet eftersom lagen inte gäller för avtal som ingås vid hembesök och som sker på kundens initiativ. Enligt tingsrätten hade kvinnan rätt att avbeställa köpet enligt konsumentköplagen, men inredningsbolaget hade enligt samma lag rätt att få ersättning för kostnader som hade uppstått på grund av avbeställningen. Ersättningen uppgick enligt tingsrätten till 50 000 kronor.

Svea hovrätt ändrar nu tingsrättens dom. Enligt hovrättens bedömning är distansavtalslagen tillämpbar, eftersom hembesöket tillkommit på näringsidkarens initiativ som ett led i dennes försäljning. I och med att inredningsbolaget inte hade informerat kvinnan om ångerrätten, började någon ångerfrist aldrig att löpa. Kvinnan har därmed utnyttjat ångerrätten i rätt tid och befrias från betalningsskyldighet, slår hovrätten fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Enligt distansavtalslagen har du som konsument en ångerfrist om du köpt en vara eller tjänst av en säljare som inte befinner sig i de lokaler de bedriver sin verksamhet utifrån. Knackar en säljare på hemma hos dig och vill sälja dammsugare omfattas alltså försäljningen av distansavtalslagen.
  • Ångerfristen löper under 14 dagar från det att du mottagit varan eller skrivit på avtalet för tjänsten. Om säljaren inte informerar dig om ångerfristen börjar den dock aldrig gälla, då har du ett år på dig att ångra dig.

 

Foto: TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
ES_130x87

Ellen Sjöberg/Frida Jonsson

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*