Hyresgäst får stå risken för otydlig uppsägning

Uppsägningen av två hyresavtal var enligt Malmö tingsrätt för otydlig för att anses giltig. Hyresgästen bedöms stå risken för att hyresvärden uppfattar uppsägningen som otydlig och hyresgästen blir därför skyldig att betala ersättning om nära 2 300 000 kronor.

Ett aktiebolag hyrde två kontorslokaler i Malmö av ett fastighetsbolag. Båda hyreskontrakten var fleråriga med tolv månaders uppsägningstid och möjlighet till förlängning med tre år i taget.

Tvist uppstod då hyresgästen ansåg sig ha sagt upp hyresavtalen för villkorsändring, och hade flyttat ut efter att parterna hade förhandlat om avtalsvillkoren utan att komma överens om någon förlängning. Fastighetsbolaget ansåg att uppsägningshandlingen varit för otydlig för att räknas som en sådan och menade att hyresgästen därför var skyldig att betala hyra för tiden efter utflyttningen.

Tingsrätten börjar med att konstatera att eftersom en uppsägning är en ensidig rättshandling, krävs det att den är så klar att mottagaren kan förstå vad den innebär. Avsändaren bör få stå risken om den är otydligt utformad. Om villkoren i uppsägningen inte är tillräckligt preciserade ska uppsägningen anses ogiltig och avtalet fortsätta att gälla.

Enligt tingsrätten finns det två möjliga tolkningar av hyresgästens uppsägning, antingen att nya avtal skulle tecknas eller att de befintliga skulle förlängas. Vidare anser domstolen att det är oklart hur vissa av de föreslagna villkoren förhåller sig till varandra – “det framstår som ologiskt”.

Sammantaget menar tingsrätten att uppsägningen var för otydlig för att anses giltig. Hyresavtalen har därför istället för att sägas upp förlängts med tre år i enlighet med de ursprungliga villkoren. Hyresgästen blir skyldig att betala hyra för tiden efter utflyttningen, sammanlagt nästan 2 300 000 kronor.

__________________________________

Författare: Tobias Adolfsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*