Huset brann ner – får ingen ersättning från försäkringen

I december 2007 fick en kvinna sitt hus totalförstört i en brand. Svea hovrätt har nu funnit att kvinnan inte har någon rätt till ersättning från den fritidshusförsäkring hon tecknat. Domstolen ansåg att hon inte haft ett ”försäkrat intresse”.

Kvinnan hade tecknat en fritidshusförsäkring hos Länsförsäkringar som innehöll en skadeförsäkring avseende egendom och lösöre samt en ansvars- och rättsskyddsförsäkring.   

Kvinnan var däremot inte ägaren av fastigheten, utan hade endast en nyttjanderätt till den. Efter att fastigheten förstörts i en brand vägrade Länsförsäkringar att betala ut ersättning för de byggnader som förstörts. De menade att kvinnan inte haft något försäkrat intresse eftersom hon inte äger fastigheten.

”Försäkrat intresse” är en princip som finns inom det försäkringsrättsliga området. Principen innebär att ersättning från skadeförsäkringar endast utgår om den försäkrade lidit ekonomisk förlust.

Hovrätten behövde därför ta ställning till två frågor. Inledningsvis om den aktuella försäkringen faktiskt krävt att försäkringstagaren haft ett försäkrat intresse. Därefter behövde de också tas ställning till om kvinnan som nyttjanderättshavare kan anses ha lidit ekonomisk skada och därmed haft ett försäkrat intresse.

Fanns ett krav på försäkrat intresse?

För att ett krav på försäkrat intresse ska gälla mellan kvinnan och Länsförsäkringar krävs det att det framgår av det tecknade försäkringsavtalet. Hovrätten behövde därför tolka försäkringsvillkoren.

Hovrätten konstaterade att man vid tolkning av försäkringsvillkor i första hand bör ta hänsyn till vad som framgår av villkorets ordalydelse. Domstolen ansåg dock att man utöver detta borde ta hänsyn till villkorens syfte, försäkringens och kundkretsens art, vad som är en rimlig lösning, samt vad som uttryckts i lagregler på området.

I sin bedömning anför hovrätten att det inte framgått tillräckligt tydligt om försäkringstagaren behövt ett försäkrat intresse enligt avtalet. Däremot anser domstolen att det måste finnas ett underförstått krav på att den försäkrade behöver ett försäkrat intresse.

Att ge en försäkringstagare ersättning trots att denne inte lidit ekonomisk förlust hade enligt domstolen varit orimligt och ett sådant krav måste därför anses vara självklart.

Hade kvinnan ett försäkrat intresse i fastigheten?

Därefter behövde domstolen ta ställning till om kvinnan haft något försäkrat intresse, det vill säga om hon lidit någon ekonomisk förlust.

Till stöd för att kvinnan ska ha haft ett ekonomiskt intresse anfördes det att hon varit skyldig att stå för fastighetens kostnader och hålla den försäkrad i utbyte mot hennes nyttjanderätt till fastigheten.

Domstolen ansåg däremot inte att det fanns tillräckligt med bevisning som talade för att en sådan överenskommelse ingåtts och dömde därför till Länsförsäkringars fördel.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När skadeförsäkringar tecknas är det viktigt att ägaren till den försäkrade egendomen står som försäkringstagare. I de flesta fall är det enbart ägaren som har ett försäkrat intresse i egendomen.
  • Om någon annan än ägaren av egendomen kräver ersättning från ett försäkringsbolag är det upp till denne att bevisa att den faktiskt lidit ekonomisk förlust genom att egendomen skadats.

Foto: Henrik Montgomery / TT

 

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty / Eva Clasö, Lexnova

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*