27 januari, 2023

Hovrätten säger nej till ersättning för påstått ÄTA-arbete

Det är entreprenören som måste bevisa att beställaren har beställt ÄTA-arbeten. Eftersom entreprenören i det aktuella fallet inte har lyckats göra detta har hovrätten kommit fram till att entreprenören inte hade någon rätt till extra ersättning.

En entreprenör och en kommun ingick ett entreprenadkontrakt avseende renovering av murverk. När arbetet var slutfört ansåg entreprenören sig ha rätt till högre ersättning än det kommunen betalade ut. Entreprenören anförde att kommunen hade beställt ÄTA-arbeten och att detta gav entreprenören rätt till ytterligare ersättning. Kommunen gick inte med på att det hade beställts några ÄTA-arbeten och vägrade därför betala det extra beloppet.

Entreprenören väckte talan i tingsrätten. Tingsrätten ansåg inte att det var bevisat att kommunen hade beställt några ÄTA-arbeten; entreprenören hade därför inte hade rätt till mer ersättning. Entreprenören överklagade till hovrätten.

Hovrätten inledde med att konstatera att det är entreprenören som måste bevisa (har bevisbördan för) att kommunen beställt ÄTA-arbeten. Om inte entreprenören lyckas visa detta har inte entreprenören någon rätt till mer ersättning. Hovrätten redogjorde därefter för vad som framgick av parternas entreprenadkontrakt. I kontraktet stod det att ersättning för ÄTA-arbeten endast ska utgå när arbetet är beordrat genom skriftlig beställning eller beställning dokumenterad i byggmötesprotokoll. Hovrätten framhöll därefter att entreprenören inte har lagt fram någon bevisning som visar att kommunen har gjort en sådan beställning. Hovrätten kom därför fram till att entreprenören inte hade rätt till ersättning för deras påstådda ÄTA-arbeten.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Johan Nilsson

 

Behöver du hjälp med frågor inom entreprenadrätt? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

 

Skriv till oss!

*” anger obligatoriska fält

Integritetsskyddspolicy*
För att läsa Allt om Juridiks integritetsskyddspolicy kan du klicka här.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.