6 mars, 2015

Anstiftan till mord ger livstids fängelse

Idag meddelades dom från Svea hovrätt i ett mål där en man åtalats för att ha medverkat till ett mord i Haninge sommaren 2010. Mannen dömdes till livstids fängelse för anstiftan till mord – en skärpning av tingsrättens dom, som var stämpling till mord.

I juni 2010 mördades en kvinna i sin bostad i Haninge. När hon mördades var hennes fyra barn närvarande i bostaden. Den man som nu har dömts har tidigare haft en relation med kvinnan, och ett av de fyra barnen var deras gemensamma.

Södertörns tingsrätt dömde mannen för stämpling till mord med påföljden 18 års fängelse. Tingsrätten menade att mannen hade försökt förmå en annan person att mörda kvinnan.

Hovrätten dömer nu den mannen för anstiftan till mord. Hovrätten har funnit det bevisat att mannen genom kontakt med en annan person en tid före mordet förmått denne tillsammans med en tredje person utföra mordet på kvinnan. Hovrätten menar att den tilltalade via dessa kontakter har planerat och diskuterat mordet på kvinnan. Den tilltalade mannen ska också ha lämnat upplysningar som var nödvändiga för mordets genomförande, som kvinnans bostadsadress.

Hovrätten menar att dessa omständigheter är synnerligen försvårande. Mannen döms därför till livstids fängelse. Han ska också betala skadestånd till barnen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Anstiftan till brott innebär att man har förmått någon att utföra brottet. Stämpling betyder att man bestämmer sig för att utföra ett brott. Det är således en skillnad på brotten.

 

Foto: Janerik Henriksson/TT

Stefan Wahlberg/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87