Inget skadestånd för hotellgäst som invalidiserats efter fall från osäkrat fönster

En man föll ut genom ett fönster på ett hotell där han vistades med anledning av en golfturnering. Han skadades svårt och blev i det närmaste helt förlamad. Fönstret hade tidigare haft en säkerhetsspärr, men den saknades vid tillfället för fallet. Mannen stämde senare hotellet och krävde skadestånd. Tingsrätten dömde dock till hotellets fördel, och hovrätten gör nu samma bedömning.

En man tillbringade en natt på hotell i Stockholmsområdet för att delta i en golfturnering. Under natten vaknade hans rumskamrat och upptäckte att mannen inte var i rummet. Rumskamraten hittade honom allvarligt skadad på marken, två våningar nedanför fönstret. På grund av sina skador är mannen idag invalidiserad till närmare 90 procent.

Mannen har inget minne av händelsen, men enligt honom är det mest troliga är att han tagit stöd mot väggen vid sängens fotända och då råkat trycka upp fönstret med sin kroppstyngd och på så sätt ramlat ut genom fönstret. Mannen stämde därför hotellet och menade att om en säkerhetsspärr hade funnits på fönstret så hade den hindrat honom från att falla ut. Han hävdade att hotellet har en skyldighet att hålla rummen säkra genom att åtgärda brister som den aktuella. Enligt honom borde hotellet enkelt kunnat upptäcka bristen vid fönsterputsning eller städning och därefter åtgärdat den. Han pekade även på att det följer av plan- och bygglagen, samt av Boverkets byggregler, att en byggnads tekniska egenskaper ska bevaras och att säkerhetsfunktioner som upphör att fungera måste ersättas.

Hotellet medgav att spärren en gång hade funnits, och att den saknades när fönstret undersöktes efter fallet, men höll inte med om att det var på grund av avsaknaden av spärren som mannen skadat sig. Hotellet påpekade också att hotellet uppförts innan de regler som mannen hänvisat till trädde i kraft och att de därför inte omfattade byggnaden.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten poängterade att hotellet borde ha känt till att det saknades säkerhetsspärr i rummet. Det hade vidare krävts en mycket liten åtgärd från hotellet för att förhindra den uppkomna situationen. Fönstrets placering i förhållande till väggen och sättet det öppnas på utgjorde dock inte en ”uppenbar riskkonstruktion”. Tingsrätten ansåg därför inte att hotellet agerat oaktsamt, och därmed är det inte skadeståndsskyldigt gentemot mannen. 

Mannen överklagade till hovrätten, som dock fastställer tingsrättens dom. Han får därför inget skadestånd utan tvingas istället betala hotellets rättegångskostnader.

Vad innebär detta i praktiken?

• Krav på säkerhet i byggnader regleras i Boverkets föreskrifter. Beroende på när en byggnad uppförts blir olika föreskrifter tillämpliga. Hade hotellet i ovan nämnda fall uppförts efter 1 januari 2013 hade andra säkerhetsregler gällt.

• Enligt de föreskrifter som åberopades i fallet ovan, som inte befanns tillämpliga, ska öppningsbara fönster i utrymmen där barn kan vistas, om karmunderkanten är längre än 1,8 meter över golvet, ha säkerhetsbeslag, spärranordningar eller andra skydd som begränsar risken för att barn ska falla ut.

 

Målnr T10428-16

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bianca Rönngren

bianca.ronngren@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*