Hotellbokningsföretag får rätt efter överklagan – avtalsvillkor inte konkurrensbegränsande

Patent- och marknadsöverdomstolen har rivit upp en tidigare dom som innebar att ett hotellbokningsföretag inte fick ha som avtalsvillkor att hotell förbjöds att sätta lägre pris på sina hotellrum på sina egna webbplatser än vad som anges på hotellbokningstjänstens webbplats. 

En bransch- och arbetsgivarorganisation stämde, i egenskap av företrädare för ungefär 1 400 svenska medlemshotell, ett hotellbokningsföretag i Patent- och marknadsdomstolen på grund av att företaget tillämpat konkurrensbegränsande avtalsvillkor.

Patent- och marknadsdomstolen fann att villkoren hade en konkurrensbegränsande effekt, även om det inte var syftet med villkoren. Anledningen var att villkoren gjorde det svårare för nya aktörer att slå sig in på onlineresebyrå-marknaden, vilket innebar ett potentiellt konkurrensbegränsande resultat. Villkoren bidrog enligt domstolen också till en försämrad priskonkurrens på hotellrumsmarknaden. Domstolen vägde också in att hotellbokningstjänsten har en marknadsandel på omkring 50 %, och att nästan alla hotell på den svenska marknaden är anslutna till sajten. Det konstaterades också att inga effektivitetsvinster eller konsumentfördelar i sammanhanget skulle kunna kompensera för konkurrensbegränsningen. Till sist framhöll domstolen att villkoren inte var nödvändiga för att hotellbokningsföretaget ska kunna tillhandahålla sin tjänst.

Av dessa anledningar fann Patent- och marknadsdomstolen att hotellbokningsföretaget skulle förpliktigas inom tre månader ta bort villkoren ur sina avtal på den svenska marknaden och i det fall att bolaget inte rättade sig riskerade bolaget att behöva betala vite på 5 miljoner kronor. Moderbolaget i Nederländerna skulle riskera 30 miljoner kronor i vite. Hotellbokningsföretaget förpliktigades också att ersätta den andra parten för rättegångskostnader på närmare 6 miljoner kronor.

En av domstolens ekonomiska experter var skiljaktig och menade att bransch- och arbetsgivarorganisationens talan borde avslås, eftersom den varken hade visat någon faktisk eller potentiell konkurrensbegränsning. Patent- och marknadsöverdomstolen valde att efter överklagan från bolaget att följa denna linje och rev därmed upp den tidigare domen.

Patent- och marknadsöverdomstolen ansåg att bransch- och arbetsgivarorganisationen inte hade presenterat en tillräckligt konkret utredning om hur marknaden har eller kunde ha påverkats, trots att det hade funnits goda möjligheter till det. Bransch- och arbetsgivarorganisationen tvingas därför istället att ersätta hotellbokningsföretagets rättegångskostnader på 7.8 miljoner kronor. Domen kan inte överklagas.

___________________________________

Författare: Olivia Törnell Andersson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: Patent- och marknadsöverdomstolen PMT 7779-18

Foto: Jessica Gow / SCANPIX

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*