Hotbild mot sjukhus motiverar kameraövervakning – Sahlgrenska tillåts spara övervakningsbilder

Sahlgrenska sjukhuset har sedan en tid haft kameraövervakning i realtid vid huvudentrén och på akutmottagningen. Kammarrätten i Göteborg slår nu fast att behovet för att även spela in kameraövervakningen väger tyngre än de enskildas intresse av att inte bli övervakade.

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har under en längre tid dragits med en förhöjd hotbild till följd av den ökade gängkriminaliteten i området. Dagligen vårdas patienter som själva är under hot eller som utgör ett hot för personalen, och dessutom har det hänt att grupper av personer tagit sig in på sjukhuset och stört ordningen.

Sedan cirka två år tillbaka har Sahlgrenska haft uniformerade väktare på plats och man har också haft kameraövervakning i realtid så att berörd personal kan övervaka säkerhetsläget på sjukhuset. All vårdpersonal samt personal som bemannar informationsdisken är utrustade med överfallslarm och är utbildade i att hantera hot- och våldssituationer.

Ofta har dock brotten redan begåtts när personalen upptäcker det och larmar polisen. Det har då varit svårt att lagföra personerna. Polisen har flera gånger frågat efter bilder från kameraövervakning och menar att sådana bilder skulle hjälpa dem att i större utsträckning utreda brott mot enskilda och sjukhuspersonal.

Det är enligt sjukhuset viktigt att patienter och deras anhöriga inte upplever sjukhusmiljön som ”mer utsatt för hot än nödvändigt”. Kameraövervakning, jämfört med uniformerade väktare, menar Sahlgrenska ger olika intryck där kameran generellt är mindre skrämmande.

Förvaltningsrätten i Göteborg gav Sahlgrenska sjukhuset rätt att spela in kamerabilderna med vissa restriktioner. Med hänsyn till enskildas integritetsintresse skulle bildinspelning endast få ske efter att ett överfallslarm aktiverats och under den tid som hotsituationen pågick. Bildinspelning skulle också vara tillåtet under de tider när patienter med förhöjd hotbild vårdades på sjukhuset.

Sahlgrenska överklagade till kammarrätten och yrkade att bildinspelning skulle få pågå hela tiden.

Kammarrätten konstaterar nu att vid bedömningen av risken för integritetsintrång måste också beaktas att de som kan komma att utsättas för övervakningen i huvudsak är samma personer som övervakningen har till syfte att skydda och hjälpa. Den pågående brottsligheten i området innebär också enligt kammarrätten att det finns ett behov av övervakning för att förebygga, avslöja, och utreda brott. Vid en intresseavvägning anser kammarrätten att detta behov väger tyngre än de enskildas intresse att inte bli övervakade. Sahlgrenska beviljas därför tillstånd att spela in kameraövervakningen.

Kammarrätten i Göteborg 2376-17, 2380-17

Foto: Jonas Dagson / TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Oliver Búcaro

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*