29 januari, 2015

Högsta förvaltningsdomstolen prövar vargjakt

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har tagit upp frågan om licensjakt på varg till prövning, skriver SVT.

Den prejudikatintressanta frågan är om Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter varg kan tas upp till prövning av domstol trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen inte får överklagas.

Bakgrunden till detta finns i Värmland, där länsstyrelsen beslutade om licensjakt på varg. Detta beslut överklagades  till Förvaltningsrätten av bland annat föreningen Nordulv, varpå Förvaltningsrätten beslutade om en så kallad inhibition, vilket betyder att jakten stoppades. I och med Kammarrättens utslag om att inhibitionen inte ska gälla kunde jakten återupptas, trots att Nordulv överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen.

Nu kommer alltså HFD pröva om det är möjligt att överklaga länsstyrelsens beslut om jakt till domstol. HFD bedömer rättsläget som osäkert kring huruvida Naturvårdsverkets slutliga beslut ska eller inte ska kunna överklagas till domstol. Jaktförordningen ändrades 2014, så att Naturvårdsverkets beslut inte skulle kunna överklagas, men frågan är om en sådan ordning är förenlig med EU-rätt och andra regleringar om domstolsprövning. HFD:s avgörande lär reda ut den frågan och på så vis få prejudikatverkan.

HFD skriver i sitt prövningstillstånd att de inte funnit skäl att stoppa den vargjakt som pågått i Värmland. Därmed har den kunnat avslutas, då den sista av de 24 vargar som blivit tilldelade Värmlands län sköts i tisdags eftermiddag.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Då beslutet gäller licensjakt i Värmland är det just där det får någon påverkan. Kvoten är dock uppfylld, vilket innebär att inga fler vargar får skjutas.

 

Foto: TT

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87