HFD ska pröva villkoren för folkbokföring för utlänningar i Sverige

En kvinna som kommit till Sverige för att bo tillsammans med sin make som forskar vid Luleå universitet ansökte om folkbokföring i Sverige. Skatteverket, SKV, avslog ansökan eftersom kvinnans uppehållstillstånd understeg ett år. Nu ska Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, pröva frågan om villkor för folkbokföring.

Kvinnan kom till Sverige i april 2015 och både hon och maken hade uppehållstillstånd som gällde för tiden 1 april 2015 till 3 januari 2016. Eftersom makens forskningsprojekt förväntades pågå till 2017, då han skulle få sin doktorsexamen, ansökte paret om förlängning av uppehållstillståndet.

SKV avslog dock kvinnans ansökan om folkbokföring. Hon överklagade därför till Förvaltningsrätten i Luleå.

Kvinnan har förklarat att hon och maken avser att stanna i Sverige till dess att maken tagit sin doktorsexamen och att hon är i behov av ett personnummer för att kunna söka kurser i svenska på SFI. Hon kunde inte heller i detta skede ansöka om förlängt uppehållstillstånd eftersom hon redan hade ett gällande uppehållstillstånd.

SKV, som avslagit ansökan med motiveringen att förutsättningarna för att folkbokföra kvinnan inte var uppfyllda eftersom uppehållstillståndet avsåg en kortare tid än ett år, höll fast vid sin inställning även i förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten konstaterade att den som är bosatt i Sverige också ska folkbokföras. Det som avgör om någon anses bosatt i landet är om personen i fråga kan antas regelmässigt tillbringa sin ”dygnsvila” i landet under minst ett år.

Förvaltningsrätten betonade att detta är det som är avgörande för om någon ska få folkbokföras i Sverige eller inte. Uppehållstillståndets giltighetstid kan ha betydelse för denna bedömning, men är inte ensamt avgörande.

Domstolen ansåg inte att det fanns någon anledning att tro att kvinnans make inte åtminstone planerade att stanna i Sverige tills han var färdig med sina forskarstudier. Därmed fanns det enligt rätten inte heller anledning att tvivla på att kvinnan skulle stanna lika länge i Sverige.

Eftersom makens examen var beräknad till år 2017 så uppfyllde kvinnan kraven för folkbokföring enligt förvaltningsrätten. Hon skulle därför folkbokföras i enlighet med hennes ansökan.

Kammarrätten väljer samma linje som underinstansen

SKV överklagade till Kammarrätten i Sundsvall och uppgav där att varken SKV, Migrationsverket eller någon domstol i förväg kan avgöra om en person kommer att få förlängt uppehållstillstånd.

Kammarrätten ansåg dock att kvinnan -med hänsyn till vad som framkommit om hennes syfte med vistelsen i Sverige samt tidsplaneringen avseende makens studier – visat att hon hade avsikt att stanna i Sverige i minst ett år. Av den anledningen var kraven för folkbokföringen uppfyllda och SKV:s överklagan avslogs.

HFD meddelar nu prövningstillstånd

SKV överklagade beslutet ännu en gång till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som nu har beslutat att bevilja prövningstillstånd. Den fråga som HFD ska pröva är om en utlänning behöver ha ett uppehållstillstånd med en giltighetstid på minst ett år för att villkoren för folkbokföring ska anses vara uppfyllda.

Vad innebär detta i praktiken? 

  • Det faktum att HFD beslutar att meddela prövningstillstånd innebär att det finns en oklarhet i hur rättstillämpningen ska gå till som behöver redas ut. Det är därför möjligt att Förvaltningsrätten och Kammarrätten resonerat felaktigt, trots att de kommit till samma slutsats. Det kan också vara så att underinstansernas domar är korrekta, men att detta behöver fastslås av högsta instans.

 

Foto: Kenny Bengtsson/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Karin stor

Karin Arleskär 

karin.arleskar@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*