16 januari, 2015

Hells Angels får bo kvar

Hells Angels har i en tvist angående ett hyreskontrakt vunnit över Karlstad kommun. Kommunen hade på en exekutiv auktion köpt lokalen Hells Angels hyrde, och då också sagt upp hyreskontraktet. Både tingsrätten och hovrätten fann dock att kommunens uppsägning av hyreskontraktet inte uppfyllde de formkrav som lagen kräver. Uppsägningen har därför ogiltigförklarats.

Vid uppsägning av hyreskontrakt i samband med fastighetsförvärv genom exekutiv auktion gäller samma regel som vid uppsägning av hyreskontrakt i allmänhet, nämligen att underrätta hyresgästen om skyldigheten att inom två månader hänskjuta tvisten till medling i hyresnämnden för att få ersättning för uppsägningen. Genom att inte ha underrättat Hells Angels om detta har alltså kommunen inte uppfyllt formkraven för hyresuppsägning, och uppsägningen är därmed ogiltig.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto: Ina Fassbender/ TT

Isak Bellman/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87