Hells Angels får bo kvar

Hells Angels har i en tvist angående ett hyreskontrakt vunnit över Karlstad kommun. Kommunen hade på en exekutiv auktion köpt lokalen Hells Angels hyrde, och då också sagt upp hyreskontraktet. Både tingsrätten och hovrätten fann dock att kommunens uppsägning av hyreskontraktet inte uppfyllde de formkrav som lagen kräver. Uppsägningen har därför ogiltigförklarats.

Vid uppsägning av hyreskontrakt i samband med fastighetsförvärv genom exekutiv auktion gäller samma regel som vid uppsägning av hyreskontrakt i allmänhet, nämligen att underrätta hyresgästen om skyldigheten att inom två månader hänskjuta tvisten till medling i hyresnämnden för att få ersättning för uppsägningen. Genom att inte ha underrättat Hells Angels om detta har alltså kommunen inte uppfyllt formkraven för hyresuppsägning, och uppsägningen är därmed ogiltig.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto: Ina Fassbender/ TT

Isak Bellman/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*