HD fäller tidigare friad man – smygfotografering i rulltrappa är sexuellt ofredande

En man som stuckit in sin telefon under en kvinnas kjol och fotat hennes underliv utan hennes samtycke har dömts för sexuellt ofredande i Högsta domstolen, HD, som i och med domen tydliggör vad brottet sexuellt ofredande innefattar.

Händelsen ägde rum i oktober 2015, då kvinnan befann sig på Östermalms tunnelbanestation i Stockholm. Rulltrappan var avstängd, så kvinnan var tvungen att gå upp för trappan. Efter ett tag märkte hon att någon gick väldigt tätt bakom henne, och när hon kommit upp för trappan konfronterade hennes kompis en man som gått precis bakom dem. Enligt kompisen hade mannen stuckit in sin mobiltelefon under kvinnans kjol och fotat hennes underliv.

Mannen åtalades i tingsrätten för sexuellt ofredande, men friades. Tingsrätten ansåg att det för att falla in under bestämmelsen sexuellt ofredande krävs att personen i fråga känner sig ofredad under själva handlingen. I det här fallet var kvinnan inte medveten om ofredandet förrän efter fotograferingen och rätten ansåg därför inte att förutsättningarna för att döma mannen för sexuellt ofredande var uppfyllda. 

Tingsrätten konstaterade dock att om fotograferingen hade skett på en annan plats, som till exempel en toalett eller ett omklädningsrum, så hade det gått att fälla mannen för kränkande fotografering. Denna fotografering skedde dock på en allmän plats, vilket alltså inte omfattas av det lagrummet. Han friades därför helt.

Tingsrättens dom överklagades till hovrätten, som fastställde domen. Enligt hovrätten fanns det visserligen mycket som talade för att händelsen borde kunna anses som ett sexuellt ofredande, men rätten ansåg inte att det fanns tillräckligt mycket praxis för att tolka lagen på detta sätt, och gick därför på tingsrättens linje.

Domen överklagades till Högsta domstolen, HD, som nu ändrar den. HD konstaterar att snarlika fall där gärningen inte uppfattas av den angripne som huvudregel förutsätter kroppslig beröring. Enligt HD bör dock ”den sexuella integriteten ges ett starkare skydd än den kroppsliga integriteten i allmänhet”. Det finns därmed skäl att jämställa handlande som sker ”i omedelbar närhet av den angripne och utgör ett tydligt intrång i den angripnes rätt att bestämma över sin egen kropp” med sådan beröring. 

Enligt HD är det därför inte en nödvändig förutsättning att den angripne har uppfattat handlandet för att han eller hon ska anses vara ofredad. 

I det här fallet handlar det om en mobiltelefon som förts in under en kvinnas kjol och fotat hennes underliv, ett agerande som HD anser är ett tydligt ingrepp i kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. Mannens agerande anses därför falla in under brottsrubriceringen sexuellt ofredande. Han döms därför för sexuellt ofredande till 60 dagsböter på sammanlagt 3 000 kronor. Han ska dessutom betala 6 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

 

Vad innebär detta i praktiken?

 • I och med den här domen förtydligar HD vilka ageranden som faller in under brottet sexuellt ofredande.
 • Rekvisitet “handlande som sker i omedelbar närhet av den angripne och utgör ett tydligt intrång i den angripnes rätt att bestämma över sig egen kropp” gör det möjligt att fälla någon för sexuellt ofredande då det tidigare kanske inte skulle gått. HD utökar alltså definitionen av vilka ageranden som faller in under brottet sexuellt ofredande.

 

Foto: Hasse Holmberg / SCANPIX

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

ES_130x87

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*