HD: konsumentens skydd inte hur starkt som helst

En konsuments rättigheter är visserligen starka, men inte hur starka som helst. I ett nyligen avgjort fall från HD konstateras det att konsumenten inte kommer förbi en av de viktigaste reglerna i avtalsrätten – det man kommer överens om gäller.

Ett byggföretag utförde år 2009 renoveringsarbeten i en kunds lägenhet. Bland annat la de golv som kunden hade anvisat. Bolaget lade dock in ett annat golv. Arbetet var inte heller fackmässigt utfört.

Kunden ville att felet skulle åtgärdas, men efter diskussioner kom inget avhjälpande till stånd. När kunden sålde lägenheten 2011 var felet inte åtgärdat.

Byggföretaget väckte talan vid tingsrätten och yrkade att kunden skulle betala för golvmaterialet och arbetsinsatsen. Kunden i sin tur menade att summan var ett prisavdrag han hade rätt till i och med att golvarbetet inte hade åtgärdats.

Fallet gick hela vägen upp till Högsta domstolen. De konstaterade att konsumenttjänstlagen ger ett starkt skydd för konsumenter, men det är inte hur vidsträckt som helst.

Uppstår ett fel har företaget rätt att avhjälpa felet, precis som att kunden har rätt att få felet avhjälpt. Om det finns särskilda skäl kan prisavdrag ersätta avhjälpande. Särskilda skäl föreligger om avhjälpande skulle medföra betydande besvär för konsumenten. Det är kan även föreligga om det visar sig att företaget visat allvarlig oskicklighet, uppträtt störande eller på annat sätt åsidosatt konsumentens intressen på ett sätt så att konsumenten inte har förtroende för företaget.

I det här fallet hade företaget erbjudit sig att avhjälpa felet direkt, men kunden hade ställt upp villkor för avhjälpandet. Visas av dessa villkor gick helt i enlighet med konsumenttjänstlagen, medan vissa gick utöver vad som avtalats från början.

HD menar att det krävs att konsumenten bidrar till avhjälpandet genom att ge företaget tillfälle att göra detta. Dessutom är villkor som går utöver vad som avtalats från början är inte giltiga. I det här specifika fallet hade kunden krävt att avhjälpning skulle ske på hans villkor, trots att företaget hade invänt mot dem. HD menar här att det då får ses som att kunden har avvisat företagets erbjudande om avhjälpande. Har kunden avvisat ett erbjudande om avhjälpning kan inte prisavdrag komma på fråga. Kunden blev alltså skyldig att betala summan till företaget, plus företagets rättegångskostnader.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Som konsument har man ett starkt skydd genom konsumenttjänstlagen. Man brukar lite skämtsamt säga att konsumenter har en lagstadgad rätt att vara lite dum. Detta skydd är dock inte hur starkt som helst.
  • Som rättsfallet visar så är avhjälpande den första åtgärden som ska tas vid vid fel. Prisavdrag ska endast vara en backup. Det krävs dock att konsumenten själv hjälper till vid avhjälpande genom att se till att det går att genomföra, till exempel genom att öppna lägenheten.
  • En konsument har vidare inte starkare skydd än det som är stadgat i konsumenttjänstlagen, eller det som avtalats från början.

 

Foto: Karin Nilsson/TT
ES_130x87

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*