4 mars, 2015

HD dömer Expressen-
journalisterna för vapenbrott

Det uppmärksammade Expressenmålet nådde till sist Högsta domstolen (HD). Idag avkunnades domen – journalisterna fälls för vapenbrott.

Journalisterna hade själva köpt illegala vapen, varpå de sedan skrev en artikel om hur enkelt det var att skaffa vapen illegalt.

Syftet var alltså att i journalistiskt syfte undersöka tillgängligheten på vapen. Men att köpa vapen på det sättet är de facto illegalt. Journalisterna åtalades därför för vapenbrott.

Efter fällande domar nådde målet slutligen HD, som idag fäller journalisterna.

Den intressanta prejudikatfrågan i målet var om vapenbrottet kunde ursäktas med att det gjordes i ett journalistiskt allmänintresse.

HD finner att inga regler stöder en sådan slutsats och dömer därför journalisterna, även om domstolen sänker straffet till dagsböter, just med hänsyn till syftet bakom gärningarna.

Vad innebär detta i praktiken?

  • HD har här tydliggjort att det inte utan vidare ska vara tillåtet att bryta mot lagen bara för att det gör under journalistiska förtecken. Det är dock oklart hur brett den aktuella domen ska tolkas.

 

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se