Handläggare hade hand om anhörigas ärenden

En handläggare vid Försäkringskassan som haft hand om ärenden som rört hennes närstående blev uppsagd. Hon tillerkänns nu skadestånd eftersom Arbetsdomstolen anser att uppsägningen var ogrundad.

Efter att det i en intern säkerhetskontroll uppdagats att en handläggare vid Försäkringskassan hade haft hand om ärenden som gällde hennes närstående, bland annat två av hennes bröder, blev hon uppsagd från sitt arbete.

Fackförbundet ST stämde Försäkringskassan i Arbetsdomstolen och yrkade att uppsägningen skulle ogiltigförklaras och att handläggaren skulle tillerkännas allmänt skadestånd med 130 000 kronor för uppsägningen och för otillåten avstängning efter uppsägningen.

Arbetsdomstolen går nu delvis på fackets linje och menar att Försäkringskassan saknat laglig grund för att säga upp handläggaren.

Handläggaren har själv förklarat att hon under den första tiden av sin anställning blivit ”blockerad” och inte kunnat ta till sig all information på datorskärmen,– där den försäkrades namn framgår tydligt högst upp. Senare ska hon på grund av högt arbetstempo inte ha lagt märket till vems ärende hon handlade.

Domstolen anser att dessa förklaringar är trovärdiga och att handläggaren varit omedveten om att hon haft hand om närståendes ärenden.

Handläggaren har dock försummat att göra så kallade jävskontroller vid flera tillfällen, vilket har medfört en uppenbar risk för förtroendeskada, enligt domstolen. Hon förtjänar därför allvarlig kritik.

Trots det anser domstolen vid en sammantagen bedömning att uppsägning är en alltför ingripande åtgärd. Avstängningen har däremot varit motiverad och handläggaren har själv medverkat till den situation som ledde till uppsägningen. Handläggaren får därför endast 30 000 kronor i allmänt skadestånd för ogrundad uppsägning.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En uppsägning baserad på personliga skäl kräver att det finns saklig grund. Att en handläggare handlagt anhörigas ärenden är, utifrån avgörandet, alltså inte saklig grund för uppsägning.

 

Foto: TT

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*