7 november, 2014

Gravid sållades bort i rekrytering

Diskrimineringsombudsmannen förbereder en stämning mot ett företag som nekat en gravid kvinna provanställning.

DO anser att det var diskriminering när ett transportföretag inte anställde en kvinna som var gravid under rekryteringen.

Det aktuella företaget hade då just vunnit en upphandling för Stockholms läns landsting och skulle därför anställa chaufförer för det nya uppdraget.

Kvinnan väntade barn endast ett par veckor efter det att uppdraget skulle påbörjas. I rekryteringsprocessen blev hon bortsållad, trots flerårig erfarenhet hos den tidigare leverantören. Samtidigt erbjöds merparten av de övriga 33 chaufförer som hade varit anställda av den tidigare leverantören en provanställning hos det nya företaget.

Enligt DO finns mycket som pekar på att anledningen till att kvinnan inte anställdes var just hennes graviditet – någonting som arbetsgivaren dock förnekar.

– Vår utredning visar att det är antagligt att det var graviditeten som var skälet till att kvinnan inte fick provanställningen och nu ligger bevisbördan hos arbetsgivaren, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Majoriteten av alla som diskriminerar är själva inte medvetna om att de gör det, eller hur de borde agera. Som arbetsgivare kan du läsa mer om dina skyldigheter på Diskrimineringsombudsmannens hemsida >>> 

 

Foto: Jessica Gow/TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se