Grannens vattenskada förstörde lägenheten – får ingen ersättning

En man och hans dotter, som ägde en bostadsrätt i Linköping, fick omfattande skador i lägenheten efter att grannens vattenskada spridit sig till deras lägenhet. De vände sig till tingsrätten för att kräva grannen på 20 000 kr i ersättning. Tingsrätten ogillade dock deras talan. Rätten ansåg nämligen inte att grannen varit vårdslös.

Mannen och hans dotter bodde i lägenheten under grannen. Sommaren 2015 inträffade det en vattenskada i grannens lägenhet efter att en ballofixventil lossnat när grannen städat vid diskbänken och kommit åt ett ledningsrör. Detta ledde till att grannens lägenhet snabbt fylldes med vatten som senare spred sig ned genom bjälklaget och ned till mannens och dotterns lägenhet. Först efter att brandkåren anlänt till platsen lyckades de få stopp på läckan. Vattenskadorna blev omfattande och de boende fick evakueras under renoveringsarbetena som pågick resterande delen av året.

I tingsrätten förnekade grannen att han haft någon skyldighet att betala ersättning för skadorna. Han argumenterade för att att han inte orsakat vattenskadan på ett vårdslöst sett. Han påstod att han inte vetat om att det aktuella ledningsröret varit dåligt och att han inte kunnat förutse att det skulle ge vika när han enbart städade vid diskbänken med en trasa och kommit åt röret.

Något som kunde talat till grannens nackdel var att de fukttekniker som arbetat med renovering påstod att grannen sagt att hans ballofix i köket varit dålig under en längre tid. Domstolen ansåg däremot att de uppgifterna som fuktteknikerna lämnade var för vaga. Denna omständighet ansågs därför inte vara tillräckligt stark för att med säkerhet kunna dra slutsatsen att grannen känt till att ventilen varit defekt och därför varit vårdslös som städat omkring den. Mannen och dottern fick därför inte rätt till någon ersättning.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Enligt huvudregeln ska bostadsrättsägare alltid ansvara för att själv reparera skador som inträffar inuti deras egna lägenheter medan föreningen ansvarar för att reparera skador utanför lägenheterna. Denna uppdelning av ansvaret gäller även om det är ett förhållande på föreningens eller en grannes sida som orsakat skadan i den egna lägenheten.
  • Undantaget till denna huvudregel är om det kan bevisas att någon granne eller bostadsrättsföreningen orsakat skadan i lägenheten på ett vårdslöst sett. I så fall blir den vårdslösa parten skyldig att ersätta skadorna.

 

Foto: Bertil Ericsson/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty / Disa Rehn, Lexnova

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*