Grannarna fick ge vika för ny detaljplan

En detaljplanstvist på Orust nådde högsta instans, där Mark- och miljööverdomstolen rev upp en tidigare dom från domstol.

2014 antog Orust kommun en detaljplan gällande en viss fastighet. Syftet var nämligen att ändra den befintliga detaljplanen så att fastighetsägaren skulle kunna bygga ett nytt bostadshus. I den gamla planen var marken nämligen belagd med byggförbud.

När en detaljplan införs eller ändras så har planen vad som på juridiska kallas ”rättsverkningar” mot den enskilde. Vid en översiktsplan av kommunen så gäller inte detta. Skillnaden är att detaljplanen blir bindande – man kan helt enkelt inte bygga eller vidta någon åtgärd i strid med detaljplanen. På grund av att den blir bindande kan dock berörda enskilda överklaga detaljplansbeslutet och försöka få det ändrat. Detta är inte möjligt i samma utsträckning gällande översiktsplaner.

Det gäller därför att ha koll på om din fastighet ligger inom en detaljplan eller inte, för det kan till exempel skilja sig i vilka möjligheter du har att få bygglov och hur en sådan prövning görs.

I det här fallet överklagade ett antal grannar och invände att de bland annat skulle förlora sin havsutsikt. Överklagandet sker till länsstyrelsen, som avslog deras begäran om ändring av beslutet.

I nästa instans, Mark och miljödomstolen, fick grannarna rätt. Domstolen ansåg att kommunen inte tagit tillräcklig hänsyn till befintliga fastighetsägare och att den tilltänkta byggnaden skulle kunna medföra olägenheter för grannarna. Därför upphävdes beslutet.

Även detta beslut överklagades. Frågan avgjordes då i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD. MÖD anser sammantaget att även om havsutsikten försämras något för grannarna så anser domstolen inte att den olägenhet som uppkommer når upp till den nivå som krävs enligt plan- och bygglagen för att detaljplanen inte ska godkännas.

På så vis river nu MÖD upp domen och detaljplanen godkänns.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En översiktsplan kan överklagas enligt regler i kommunallagen, men vid ett överklagande görs endast en laglighetsbedömning av planen. Något förenklat kontrolleras endast att kommunen följt formella regler och om så inte är fallet rivs beslutet upp och kommunen får på nytt fatta beslut.
  • En detaljplan kan överklagas till länsstyrelsen och därifrån vidare till domstol. Vid en sådan prövning kan länsstyrelsen eller domstolen ändra och ersätta det kommunala beslutet och då väga in lämplighet.

 

Foto: Henrik Montgomery/TT

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*