Google slipper ta bort känsliga uppgifter

Sökmotorer har i vissa fall en skyldighet att på begäran ta bort sökresultat som innehåller känsliga uppgifter om enskilda. När en man vände sig till Stockholms tingsrätt för att få bort sökresultat om honom tog det dock tvärstopp och slutade med att han tvingades betala Googles rättegångskostnader på 369 000 kronor.

En företagare ansåg att Google i enlighet med personuppgiftslagen skulle ta bort sju sökresultat som dök upp när man sökte på hans namn. Detta får ses mot bakgrund av en dom som kom 2014 från EU-domstolen där det klargjordes att Google på begäran bland annat måste ta bort vissa sökresultat som innehåller känsliga uppgifter.

Mannen ansåg att just dessa sju sökresultat innehöll känsliga uppgifter och kontaktade Google, som gick med på att ta bort två av resultaten. Sökmotorföretaget vägrade dock att vidta ytterligare åtgärder. Detta gjorde att mannen vände sig till Stockholms tingsrätt och begärde att Google skulle ta bort tre av resultaten. Dessutom krävde han 10 000 kr i skadestånd på grund av att han fått sin personliga integritet kränkt.

De tre sökresultaten mannen ville att Google skulle ta bort var alla journalistiska artiklar där han omnämnts vid namn. Artiklarna innehöll bland annat information om konkurser av företag mannen varit knuten till. I artiklarna påstods han även ha gjort sig skyldig till skattefusk och vara kopplad till Hells Angels.

Tingsrätten gör i sin dom en avvägning mellan mannens rätt till privatliv, Googles intresse av att artiklarna finns med som sökresultat och allmänhetens intresse av att få tillgång till informationen i artiklarna.

Det avgörande enligt tingsrätten var att mannen fortfarande är aktiv i näringslivet, bland annat i egenskap av företagsägare. Det finns därför ett allmänintresse att ta del av journalistiskt material som rör mannen. Detta intresse är så starkt att sökresultaten inte behöver tas bort.

Enligt tingsrättens dom slipper Google därför ta bort de tre sökresultaten samtidigt som mannen tvingas betala 369 000 kronor i rättegångskostnader.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det finns en rätt att få bort vissa sökresultat som dyker upp när man söker på ens namn i en sökmotor ifall resultaten innehåller känsliga uppgifter (om till exempel ens privatliv).
  • Denna rätt gäller dock inte om det finns ett tillräckligt stort allmänintresse att få tag i dessa känsliga uppgifter.

 

Foto: Marcio Jose Sanchez/TT

Simon Mellin

simon.mellin@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*