Gåva flera år innan dödsfall var inte att likställa med testamente

En man gav tre organisationer en värdefull gåva några år innan han dog. Hovrätten anser att det inte är visat att syftet med gåvan var att kringgå laglottsreglerna eller att missgynna bröstarvingarna. Organisationerna behöver därför inte ge tillbaka gåvan.

År 2008 skänkte en man en värdefull gåva till tre organisationer. Några år senare avled mannen och efterlämnade fyra vuxna barn (bröstarvingar). Två av bröstarvingarna var missnöjda och menade att gåvan till organisationerna skulle ses som ett testamente. De ansåg att deras laglott som bröstarvingar hade blivit kränkt och att organisationerna behövde ge tillbaka gåvan.

Målet startade i tingsrätten som uttalade att en utgångspunkt i svensk rätt är att var och en förfogar över sin egendom. Om en arvlåtare ger bort sin egendom under sådana omständigheter att en gåva är att ses som ett testamente så ska dock gåvan jämkas. Det innebär att värdet av gåvan ska läggas till kvarlåtenskapen vid beräkningen av bröstarvingarnas arv. I det aktuella fallet ansåg tingsrätten att gåvan inte skulle ses som ett testamente. Bröstarvingarna överklagade målet till hovrätten. Hovrätten höll med tingsrätten och tillade att det är syftet med gåvan som bestämmer om gåvan är okej eller inte. Om det huvudsakliga syftet med en gåva är att kringgå laglotsreglerna eller att missgynna en bröstarvinge så kan det innebära att bröstarvingens arvsrätt har blivit kränkt.

I det aktuella fallet konstaterade hovrätten att bröstarvingarna, trots gåvan till organisationerna, ärvde värdefull egendom samt att den avlidne mannen hade gjort uttalanden om att barnen inte skulle bli arvslösa. Hovrätten kom därför fram till att det inte var visat att syftet med gåvorna var att kringgå laglottsreglerna. Gåvorna skulle därför inte ses som ett testamente och organisationerna behövde inte ge tillbaka gåvorna.
___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Leif R Jansson / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*